Változás a stóladíjakban

2023. április 1-jétől az alábbiak szerint változnak az MKPK által meghatározott stóladíjak:

Csendes mise: 2.000.- Ft
Énekes mise: 4.000.- Ft
Orgonás esketés: 40.000.- Ft
Temetés énekes: 35.000.- Ft
Sírkő megáldása: 7.000.- Ft
Harangozás 1 alkalommal: 2.500.- Ft