Okiratok igénylése

Keresztlevél igénylése:

A berceli és becskei plébánia területén megkeresztelt személyek kérhetik keresztlevelüket, amennyiben az más plébánián történő házasságkötésükhöz, elsőáldozáshoz járulásukhoz vagy bérmálkozásukhoz szükséges.

Amennyiben Ön most igényel keresztlevelet, eddig nem igényelt tőlünk, így ez nem egy meglévő dokumentum, hanem akkor kerül kiállításra, amikor igényli.
Gondoljon bele, aegy hasonló helyzetbe: Elmegy a nem egyházi anyakönyvi hivatalba a járás székhelyén pl. a Balassagyarmati Anyakönyvi Hivatalba, mert pl. személyi igazolványt szeretne csináltatni, mert elveszett. Ott sem őrzik a születési vagy halotti anyakönyvi kivonatokat, a kivonat akkor kerül kiállításra az anyakönyv alapján, amikor valaki igényli azt, kitöltötte ügyfélkapun keresztül az igénylőlapot, és rendezte a dokumentum illetékét. Utána kiállítják és odaadják a kivonatot.

Ehhez hasonlóan keresztelvél kiállításánál: Az igénylés alapján az arra jogosult személy az őrzési helyéről előkeresi a keresztelésének dátuma alapján, hogy melyik kereszteltek anyakönyvében szerepel a keresztelése. Egy plébánián adott esetben több száz anyakönyvet is őrizhetnek, és évenként több száz keresztelési bejegyzés is szerepelhet az anyakönyvekben attól függően, hágy gyermeket kereszteltek ott, így akár több tízezer személyes adat között kell kkeresni. Mivel a kereszteltek anyakönyvében csak a keresztnév szerepel, ezért az édesapa vezetékneve alapján, illetve ha csak törvényes apa van, akkor az édesanya vezetékneve alapján és az Ön keresztneve alapján visszakeresésre kerül a kereszteltek anyakönyvében a keresztelési bejegyzés. Amennyiben pontosan tudja a keresztelése időpontját ez a folyamat 5-10 perc, de amennyiben pl csak a születése időpontját ismeri, a születése utáni összes keresztelési bejegyzést meg kell vizsgálni, ami adott esetben több óra is lehet.

Ezután kezdődik az adatok visszaellenőrzése, pl. ha valaki nem adja meg helyesen az édesanyja nevét, vagy valamely kritikus személyes adatát, akkor személyazonosságának igazolására kötelezhetjük, mivel gyanítható, hogy jogosulatlan a kérelme. Ha erős a gyanú, az ügyet a Váci Egyházmegye adatvédelmi referense felé is továbbítjuk, mint jogosulatlan adatkinyerési kísérletet, amit meghiúsítottunk, hiszen nem adtuk ki az adatokat. Ebben az esetben ugyanis nem állítunk ki keresztlevelet.Ha az ellenőrzés sikeres, kiállításra kerül a keresztlevél, illetve keresztelési anyakönyvi kivonat (nagyalakú keresztlevél) az anyakönyvben szereplő adatok alapján.Ez az okirat iktatószámot kap a kiállítás napján, illetve az iktatókönybe bekerül, hogy Ön igényelte saját részére azt. Amennyiben saját maga nem tudja igényelni, akkor meghatalmazott útján is igényelhető a keresztlevél közokiratba foglalt vagy azzal megegyező bizonyító erejű két tanúval hitelesített magán okirat által.Az igényelt keresztlevél ezután kerül hitelesítésre az egyházközség vezető tisztviselőjének aláírása és a plébánia hivatalos, egyházi hatóság (Váci Egyházmegye) és egyben világi hatóság (NAV, bíróság) által is hitelesített bélyegzője által.
A dokumentum ezután szkennelésre kerül, és jelszóval kerül védelemre adatbiztonsági (GDPR) okokból, és a jelszava az Ön egyedi azonosítója, jelen esetben az egyházadó befizetési bizonylatának száma (vagy betűjele és száma) lesz. Ezt a jelszót nem tüntetjük fel az e-mailben, amit elküldünk Önnek, és Ön is csak az egyedi azonosítójának beírása után tudja majd megnyitni azt.

Igazolás igénylése:

Azok a plébániánkhoz tartozó hívek, akik más plébánián keresztszülői, bérmaszülői vagy házassági tanúi tisztséget kívánnak vállalni, igazolást kérhetnek arról, hogy a tisztség vállalásának nincs akadálya. Ezen igazolást a plébános akkor állítja ki, ha a kérelmező valóban megfelel az előírásoknak és teljesítette egyházi kötelességeit.

Elbocsátó igénylése:

Amennyiben a plébániánk területén lakik, de másik plébánián szeretne szentségekhez járulni Ön vagy gyermeke, akkor elbocsátó lehet szükséges, hiszen az egyházon belül területiség elve érvényesül, a lakóhely szerinti plébános szolgáltatja ki a keresztséget, házasságot stb.