Irgalmasság éve induló programok

ruhaosztas2016.02.24-én szerdán és 25-én csütörtökön 9:00-12:00 és 14:00-18:00 a Berceli Szent Miklós Karitász ruhaosztása a berceli Szent Miklós Közösségi Házban.

Akik Bercelen koruk vagy betegség miatt nem tudnak eljönni vasárnapi szentmisére, lehetőségük van kérni, hogy közösségi busszal megoldjuk a háztól házig utazásukat. Igényüket jelezhetik a plébánián vagy a vasárnapi szentmise után. A busz jelenleg a következő helyeken áll meg: Helecz Józsefné Petőfi út 16, Nándori Ferencné Uzsoki u. 18, Demeter Béláné Gácsi út 69, Sneider Istvánné Ifjúsági út 9, Hencz Károlyné Sport út 3. Kiss Lajosné Deák F. út 9. Karaba Ferencné Deák F. út 8.

Az Isteni Irgalmasság évéhez kapcsolódóan szeretnénk segíteni idős, beteg testvéreinknek a ház körüli munkák, takarítás, kertrendezés elvégzésében. Akik szívesen vennék segítségünket, kérjük jelezzék az egyházadó szedő testvéreknél vagy a Szent Miklós Karitász munkatársainál.

Hittanos tábort szervezünk Szobra 2016.07.18-2016.07.23. között általános és középiskolás hittanosaink és fiatalok részére. Jelentkezni és érdeklődni a plébánián lehetséges.

Szeretettel köszönjük meg a kedves testvéreknek Galgagutai Isteni Irgalmasság Templom tető felújításárára adott adományaikat Bercel 171.770 Ft, Vanyarc 11.200 Ft, Becske 24.720 Ft Szécsénke 25.000 Ft összeggel járult hozzá a gyűjtéshez (Galgaguta és Nógrádkövesd nem küldte be), amely jóakaróink és a püspökség által kiegészítve együtt fedezi a felújítás 9.635.612 Ft-os költségét. A munkákat jövő kedden kezdik. Isten fizesse meg mindenki nagylelkűségét.

Pályázati lehetőségek templomokra, közösségi házra, napelemekre

Tisztelt Érintettek!

Megjelentek a pályázatok, melyeknek keretében lehetősége van elsősorban konzorciumban gondolkodva megvalósítani a Berceli Szent Miklós Közösségi Ház felújítását, a Nógrádkövesdi Templom tetőfelújítását, a Szécsénkei Templom toronyfelújítását, a Becskei Templom külső rekonstrukcióját és a felvizesedett fal szárítását, a Berceli Plébánia és Templom energetikai napelemes korszerűsítését, a Galgagutai és Nógrádkövesdi Templomok napelem kiépítését.

A megvalósulás célszerűen a Berceli és Becskei Plébánia és az Alapítvány konzorciumával történhet.

A pályázat itt olvasható
https://www.palyazat.gov.hu/node/57621

Felhívom a figyelmet arra, hogy plébániai kormányzóként mindegyik projektet egyaránt fontosnak tartom így a prioritást az dönti el, melyik egyházközségben vannak olyan karizmatikus személyek, akik tesznek a saját közösségükért, érzik az ügy fontosságát, akarnak tenni is érte, és őket szívesen segítem is szakmailag is, tanáccsal, utánajárással, idővel, energiával és lelkileg is a projektjük megvalósításában.
Az ajánlásom nyilvános egyházközségeim minden tagja számára.

Imával és szeretettel
Hulitka Róbert
plébániai kormányzó

Részletesebben:
Három célterülettel jelent meg a „VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója…” című pályázati kiírás, közösségi funkciójú épületeket lehet energetikai szempontból korszerűsíteni, településképet meghatározó épületeket lehet külsőleg felújítani és 1000 fő alatti településken lehet közösségi házat kialakítani. Pályázhat: települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. Az igényelhető támogatási összeg maximum 50 millió forint, a közösségi ház létrehozásánál maximum 30 millió forint. A támogatási intenzitás 75-95%-os, a beruházás helye szerinti járási fejlettségi besorolás alapján. A pályázatok 2016. március 28-tól adhatóak be.

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével.

Támogatást a 10.000 főnél kisebb lakos számú településen települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, továbbá székhellyel, illetve telephellyel rendelkező non-profit szervezet, valamint egyházi jogi személy veheti igénybe.

1. célterület – közösségi funkciójú épületeket lehet energetikai szempontból korszerűsíteni: maximum 50 millió Ft támogatással

2. célterület – településképet meghatározó épületeket lehet külsőleg felújítani: maximum 50 millió Ft támogatással

3. célterület – 1000 fő alatti településken lehet közösségi házat kialakítani: maximum 30 millió Ft támogatással

A támogatás intenzitás mértéke a Kormány rendelete a kedvezményezett járások besorolására alapján: 75-95%.