Magyarok Nagyasszonya Kápolna

A berceli Magyarok Nagyasszonya Kápolna egy a népi vallásosságot erősítő felszentelt kápolnája a berceli plébániának. Kedvelt búcsújáró hely Magyarok Nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódóan, és az év többi napján is szívesen látogatják távolabbról érkező hívők.

A kápolna harangját 2019-ben nyerte el és a keresztúti ájtatosság felújítása is ebben az éveben történt. A harangszentelést és a keresztút megáldását 2019. október 12-én Marton Zsolt váci megyéspüspök végezte.

A kápolna teljes felújítására 2020-ban került sor, illetve a szabadtéri padok is ebben az évben lettek felújítva. Dr. Varga Lajos váci segédpüspök szentelte újra a kápolnát 2020. augusztus 8-án.