Tudnivalók kereszteléshez

Szeretném megkeresztelni a gyermekemet. Mi szükséges ehhez?

A gondos szülők megkeresztelik gyermeküket lehetőleg a születést követően minél előbb. Sokakban él még a hagyomány, hogy a gyermeket az utcára sem nagyon viszik ki, amíg a gyermek nincsen megkeresztelve. Ezért ajánlatos minél előbb megkeresztelni a gyermeket.
Ha szeretnék gyermeküket megkeresztelni, általában ezt a lakóhely szerinti plébánián kérhetik. Ezen szándékukat jelezhetik a berceli Római Katolikus Plébánián (2687 Bercel, Béke út 20. tel.: 35/535 002) irodaidőben, vagy kitölthetik az alábbi Online jelentkezési lapot.Jelentkezési Űrlap

Milyen papírokra lesz szükség?

Kérni fogjuk az adatok pontos anyakönyvezése miatt a Születési Anyakönyvi Kivonat fénymásolatát vagy ennek digitalizált változatát (szekennelt és befényképezet válatozat is elfogadható). Szükséges továbbá a keresztszülők számára a keresztszülői tisztség vállalásához a Keresztszülői igazolás.

Hol lehet kérni a Keresztszülői Igazolást?

A keresztszülői Igazolást a keresztszülők lakóhelyének megfelelő plébánia állítja ki. Pl. ha a keresztszülő Palotáson lakik akkor lakóhelye szerinti plébánia állítja ki az igazolást. Mivel Palotáson helyben nincs plébános ezért úgynevezett Oldallagosan ellátott plébánia: a Bujáki Plébániához tartozik.

Hol tudok utánanézni melyik templom vagy plébánia kihez tartozik?

Az alábbi oldalon nézhet utána:
http://sematizmus.vaciegyhazmegye.hu/

Szükséges-e valamilyen oktatásra, előkészítőre járni?

Igen. Online tartunk keresztelői előkészítőket, melynek időpontját egyénileg lehet egyeztetni a plébániai kormányzóval. A járványhelyzet elmúltával családlátogatások formájában történik keresztelési oktatás.

Ki lehet keresztszülő?

Az Egyházi Törvénykönyv (CIC 1983) értelmében:
874. kán. — 1. §. Ahhoz, hogy valakit a keresztszülői tisztség vállalására engedjenek, szükséges:
1. hogy maga a keresztelendő vagy ennek szülei, illetve az, aki őket helyettesíti, vagy ezek hiányában a plébános vagy a szentség kiszolgáltatója jelölje ki, és hogy alkalmas legyes és szándékozzék is ezt a tisztséget viselni;
2. tizenhatodik életévét betöltött személy legyen, hacsak a megyéspüspök más kort nem állapított meg, vagy megfelelő okból a plébános vagy a kiszolgáltató úgy nem látja, hogy kivételt kell tenni;
3. katolikus, megbérmált és a legszentebb oltáriszentséget már magához vett személy legyen, s éljen a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet;
4. ne kösse semmilyen törvényesen kiszabott vagy kinyilvánított kánoni büntetés;
5. ne legyen a keresztelendő apja vagy anyja.
2. §. Nem katolikus egyházi közösséghez tartozó megkeresztelt személy csakis egy katolikus keresztszülővel együtt és csak mint a keresztség tanúja fogadható el.

Lehet-e keresztszülő valaki, aki nincs megbérmálva vagy nem volt elsőáldozó?
Nem lehet. Mivel csak katolikus, megbérmált és a legszentebb oltáriszentséget már magához vett személy lehet keresztszülő. Természetesen felnőttkorban is lehet pótolni ezeket a szentségeket, erre szolgál a felnőtt katekumenátus.
Nem tudunk alkalmas keresztszülőt találni. Most mihez kezdjünk?
A keresztelés kiszolgáltatásához nem szükségszerű a keresztszülő. Azon személyeket, akik a keresztszülői tisztség vállalására még nem alkalmasak, buzdítjuk, hogy hiányosságaikat pótolják. Őket általában a keresztelés tanújaként szoktuk anyakönyvezni.
Ha a keresztszülők nincsenek templomban összeházasodva, attól még lehetnek keresztszülők?
Nem. Mivel feltétel, hogy  4. ne kösse semmilyen törvényesen kiszabott vagy kinyilvánított kánoni büntetés; Akik nincsenek templomban összeházasodva, de együtt élnek házasságtörést követnek el, ezért nem gyónhatnak, nem áldozhatnak, és egyházi tisztséget (így keresztszülői tisztséget sem) nem tölthetnek be.
A másik plébánián lehettek keresztszülők, itt miért nem?
A keresztszülőség feltételei minden plébánián azonosak. Másik plébánián való kereszteléskor sem tölthetnek be keresztszülői tisztséget azok akik alkalmatlanok. Természetesen nem célja egyetlen plébánosnak sem elriasztania a híveket, diplomáciai okokból nem mindenki sarkítja ki az alkalmatlanságot. A másik plébánián is a keresztelés tanújaként lehetett csak, aki a tisztség vállalására alkalmatlan.
Mik a keresztszülők feladatai?
872. kán. — A keresztelendőnek, amennyiben lehetséges, adjanak keresztszülőt; ennek feladata, hogy a felnőtt keresztelendőnek a keresztény beavatásban segítségére legyen, a keresztelendő gyermeket pedig szüleivel együtt a keresztségre bemutassa és azon fáradozzék, hogy a megkeresztelt a keresztségnek megfelelő keresztény életet éljen, és az ezzel járó kötelességeket híven teljesítse.
Hány keresztapja lehet a gyermekemnek?
873. kán. — Csak egy keresztapát vagy egy keresztanyát vagy egy keresztapát és egy keresztanyát alkalmazzanak.
Szükséges-e valamit vinnünk a keresztelésre?
Amennyiben szeretnének, van lehetőség saját keresztelési inget hozni a keresztelésre. Ez lehet egyénileg készített fehér ingecske, de az Ecclesia Szövetkezet oldaláról is rendelhetnek a gyermek számára. Ezt a keresztelésre hozzák magukkal.
Mikor lehet a keresztelő?
Templomainkban a kereszteléseket korábban a vasárnapi ünnepi szentmisékben tartottuk.  A jelenlegi járványügyi előírások ezt nem eszik lehetővé.
A fíliákban Nógrádkövesden, Vanyarcon, Galgagután,Szécsénkén és a Becskei Plébániatemplomban a kereszteléseket vasárnap a Szentmisében tartottuk.
Pontos időpontért érdeklődjön a Berceli Római Katolikus Plébánián
 tel: 30 /455 3287
Nem szeretnénk nagy felhajtást. Tíz perc alatt nem lehetne mise után vagy úgy hogy csak mi legyünk ott?
A kereszteléssel kapcsolatban 1990-ig a kommunizmus egyházüldöző időszakában kialakult az a szokás, hogy titokban, szűk családi körben tartották a kereszteléseket, mivel nyilvánosan tilos volt, a pap és a szülők is előállíthatóak és bebörtönözhetőek voltak érte.
A keresztelés azonban éppen úgy mint a házasság, a bérmálkozás vagy az elsőáldozás nagy ünnep nem csak a családnak, hanem az egész közösségnek. Ezért tartjuk a kereszteléseket ünnepélyes keretek között.

Vélemény, hozzászólás?