Szent Róbert Közösségi Ház

A berceli plébánia épülettel szemben helyezkedik el, ami eredetileg kántorház volt, jelenleg közösségi célokat szolgál.

Hét védőszentje van.

1. Szent Robert de Turlande O.S.B. (1000 körül – 1067. április 17.) francia római katolikus pap , a Szent Benedek-rend bevallott tagja . Nemesi származású volt, és rokonságban állt Aurillaci Szent Geralddal is . Leginkább a La Chaise-Dieu- i bencés kolostor („Isten otthona”) felállításáról és a szegények iránti teljes elkötelezettségéről ismert .

Szellemi ihletője lett VI. Kelemen pápának – akinek a vallási élete a kolostorból származott –, és ő avatta szentté a bencés apátot 1531. szeptember 19-én Avignonban.

Élete

Robert de Turlande 1000-ben született Géraud de Turlande és Raingarde nemesek utolsó gyermekeként; Rencon püspök nővére volt. [1] Rokonságban állt Gerald of Aurillac-val is . [2] Anyja vajúdni kezdett , miközben a kastélyhoz közeli erdőkben lakott, és így ott szülte meg őt; a helyiek ezt annak jeleként fogták fel, hogy a gyerekből remete lesz. [4]

Robert oktatását a brioude -i Saint-Julien templomban felügyelték, ahol később annak kanonokává vált, miután 1026-ban pappá szentelték  itt alapított hospice-t a régió szegényeinek számára. [2] Később szerzetes lett Clunyban , és Odilo of Cluny irányítása alá helyezte magát . [4]

Rómába , majd a pápai államok Monte Cassinójába utazott , hogy a bencéseket megalapító Nursia Benedek uralmában tanuljon . [1] 1043. december 28-án – Stephen Chaliers és Dalmas lovagokkal – egy üres területre utazott egy romos kápolna körül, amely leendő bencés kolostorává vált. [2]

1046-ban két társával együtt megkapta VI. Gergely pápától az engedélyt , hogy remetelakot létesítsen, és a szegények iránti elkötelezettséggel éljen. [1] VI. Gergely javasolta a triónak, hogy a szemlélődő életet tekintsék nagyobb módszernek a szegények ellátására irányuló céljuk elérésében; ez késztette arra, hogy Auvergne- be költözzön . [4] Régiójában összesen mintegy 50 templom építését és helyreállítását tulajdonították neki. [1]

1049 körül számos követőt halmozott fel olyan mértékben, hogy a hívek adományait kellett felhasználnia egy új bencés kolostor felépítésére; az építkezés 1049-ben kezdődött és 1050-ben fejeződött be. [2] A kolostor megkapta a clermonti püspök jóváhagyását , mielőtt elindult a monarchia jóváhagyására. Megkereste I. Henrik királyt , és kérte, hogy hirdessen ki egy rendeletet, amely védelmet és jóváhagyást biztosít az új kolostor számára. [1]

Robert de Turlande 1067. április 17-én halt meg, temetését április 24-én tűzték ki, mivel nagyszámú ember akarta meglátogatni maradványait. Közbenjárásának köszönhetően csodák százai történtek, ami helyi „kultusz”-t indított el benne. [1] Saját kolostorába temették el, bár ereklyéi nagy részét elégették a hugenották miatt . Halála idején 300 szerzetes tartózkodott a kolostorban. [2]

Ünnepe: április 17

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_de_Turlande

2. Molesme-i Szent Róbert (e: molemmai) (Troyes1028 – Molesme1111április 17.keresztény apát, a franciaországi ciszterci rend megalapítója.

Élete

Fiatal fiúként, szülőhelye közelében lépett be a Montier-la-Celle(wd) apátságba.

Remetéket keresett Collan erdejében, és kérte őket, hogy az irányítása alatt alapítsanak új kolostort. Megszerezte az engedélyt VII. Gergely pápától, és 1075-ben talált is egy kolostort a burgundiai Molesme közelében.

Kétszer is megpróbálta elhagyni Molesme-t, de a pápa mindig visszarendelte. Azonban 1098-ban Róbert és több szerzetes elhagyta a kolostort, azzal a szándékkal, hogy többé nem térnek vissza. 1100-ban a molesme-i szerzetesek kérték Róbertet, hogy térjen vissza. Az ő irányítása alatt Molesme lett a bencések egyik fő központja.

Április 17-én halt meg, 1111-ben. III. Honoriusz pápa 1222-ben szentté avatta. Ünnepe eleinte az egyházban halála napján volt, de később áttevődött április 29-re.

A Szentek Életéből:

Sze nt Róbert apát hitvalló t 1 1 1 o. 15 éves korában Troyes-ban bencés kolostorba lépett. Annyira kitűnt tudományával és
életszentségével, hogy egészen fiatalon apát lett. Azonban a troyes-i
és tonnerre-i szerzetesek akartak ugyan kíváló embert az élükön,
de azt már nem akarták, hogy szigorú keze belenyúljon megszekott
útjaikba. Ez a sors végigkísérte Róbertet egész életén, Megúnva
a hiábavaló küszködést, Tonnerremellett a molesme-i erdő magányába
ment szent remeték közé. Ezek az ő vezetése alatt hamar módba
jutottak és engedtek az eredeti szigorú5ágból. Ezért Hauz magányába menekült. A molesme-iek azonban pápai rendelettel visszakövetelték s minden jót fogadlak. Azonban a legtöbbnek ígérete
ígéret maradt. Ezért Róbert néhány elszánt társsal Dijon mellett
Citeaux erdejében kolostort épített, s végre megvalósította eszményeit. A ciszterciták igen szigorúan éltek, négy órát aludtak,
éjLlkor fölkeltek zsolozsmára, egész idejük imádságban és kézimunkában múlt, csak gyökereket és füvet ettek. Róbertet újabb
pápai szó újra visszaparancsolta MolesmE-be, ahol 86 éves korában
meghalt. Utána_ ő is, mint annyi szent, valóra váltotta a haldokló
Szienaí Szent Katalin szavát: «Bizvást mondom nektek, hogy
halálom után nagyobb hasznotokra leszek, mint voltam nyomorúságos életemben». Sírjánál halála óta igen sok feltűnő csoda történt és történik; szerzete pedig Szent Bernát (l. aug. 26) belépése
után óriási föllendülést ért meg.

https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_di_Molesme

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.vitanostra-nuovaciteaux.it/wp-content/uploads/wiki_Roberto_di_Molesme.pdf

3. Witley-i Szent Róbert vagy Saint Robert of Newminster

Szent Róbert hitvalló – elhunyt: 1159.
Apát volt Angliában Witley bencés kolostorban, mikor 1131-ben hallotta, hogy egy másik kolostorból elűztek 13 szerzetest, mert vissza akarták állítani Szent Benedek eredeti szigorú szabályát. Róbert nyomban fölkeresésükre indult s ott találta őket a Sheld partján télvíz idejében vesszőből font kalyibában.

Tavasszal Szent Bernát ciszterci reformjához csatlakoztak. Kétévi példátlan nélkülözés után fölvirradt rájuk, – egymásután több kolostort alapítottak, Newminsterben maga Róbert apát szent élete volt a szabály és vonzóerő. Mikor meghalt, Szent Godrik (lásd május 21 látta, amint lelke tüzes gömb alakjában, angyalok kíséretében égbe szállt; és amint az ég kapui megnyíltak, kétszer hallotta a fölszólítást: „Barátaim, most lépjetek be!”

Ünnepe: június 7.

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_of_Newminster

4. Szent Robert Southwell SJ

Elhalálozása: 1595.02.21

Robert Southwellt (1561-1595), Anglia költőinek egyikét, de egyik legkiemelkedőbb mártírját I. Erzsébet királynő uralkodása idején ölték meg. Jómódú családból származott, de a kontinensre kellett költöznie tanulni. katolikus iskolában. 1576 májusában beiratkozott a flandriai Douai angol főiskolára; később Párizsban tanult, ahol megismerkedett a jezsuita Thomas Darbyshire-rel. Southwell kérte, hogy csatlakozhasson a jezsuitákhoz, de először elutasították, mert túl fiatal volt, és magát a noviciátust bezárták a közeli területeken zajló harcok miatt. A fiatal angol nagy elszántsággal sétált Rómába, ahol 1578-ban felvették a Sant’Andrea-i noviciátusba. Filozófiát és teológiát tanult a Római Kollégiumban, majd 1584-ben szentelték fel. A következő két évben tanulmányi prefektusként dolgozott. az angol kollégiumban, szintén Rómában, ahol férfiakat készítettek fel papoknak Angliába. Végül beosztották a hazájába a misszióba, és 1586. május 8-án Henry Garnet atyával együtt elhagyta Rómát.

A két jezsuita egy félreeső parton szállt partra, hogy elkerülje a behatolási kikötőkben való elfogást. Southwell szolgálatot kapott Londonban és környékén, eleinte a Vaux családdal élt, majd Arundel grófnőjének háztartásában élt, akinek férje, Sir Philip Howard katolikus hűsége miatt a toronyban raboskodott. Southwell szolgálatába beletartozott a város tucatnyi börtönének meglátogatása, és az országba nemrég érkezett papok segítése. Amikor Fr. Garnet, útitársa is Londonba érkezett, Southwell a távoli megyékben kezdett katolikusokat látogatni. Ezenkívül segített irányítani a katolikus katekizmusok és áhítatos könyvek nyomtatását egy titkos sajtó által, amelyet Garnet alapított; ez volt az egyetlen forrása a vallásos irodalomnak az angol katolikusok számára. Southwell összeállított több levelet, amelyet Sir Philipnek írt, hogy bátorítsa őt a börtönbe; ezeket a leveleket felülvizsgálták és A vigasztaló levélként tették közzé.

Southwell hat eredményes éven át gyakorolta szolgálatát, mígnem elárulta egy katolikus nő, akit arra kényszerítettek, hogy csapdát állítson a jezsuitáknak. Anne Bellamyt bebörtönözték, miután nem volt hajlandó részt venni a protestáns istentiszteleteken, és teherbe esett Richard Topcliffe, egy pap-vadász, akit foglyainak kínzásáról ismertek. Topcliffe megígérte, hogy feleségül veszi és bocsánatot nyer a családjának, ha meggyőzi Southwellt, hogy menjen el egy kijelölt helyre, ahol a csapdát állítják. Amikor kiengedték a börtönből, írt a papnak, hogy találkozzon vele a szülei otthonában. Southwell arra gondolt, hogy fel akarja venni a szentségeket. Ehelyett Topcliffe és emberei vártak. Southwellnek sikerült becsúsznia egy rejtett szobába, mielőtt elkaphatták volna, de végül inkább feladta magát, mintsem elárulta a családot.

Topcliffe rendkívül boldog volt, hogy elkapta Southwellt, akit karrierje legnagyobb fogásának tartott. Láncra kötve a jezsuitát Topcliffe rezidenciájába vezették a Gatehouse börtön mellett, és behelyezték a Topcliffe-nek ott lévő privát kínzókamrába. A több napos gyötrelmes kínzás nem kényszerítette Southwellt arra, hogy egyetlen katolikus vagy pap nevét felfedje. Állhatatos maradt annak ellenére, hogy 13 különböző alkalommal kínozták; végül fogvatartói a szegények közé dobták, hogy szembenézzen a hideggel, az éhséggel és a szomjúsággal. Southwell apjának sikerült meglátogatnia őt a szegények börtönében, és elborzadt fia állapotán. Kérte a királynőt, hogy bánjon vele úgy, mint egy úriemberrel, vagy engedje el, vagy ítélje halálra. A királynő megengedte, hogy a toronyba helyezzék át, ahol jobban gondoskodtak róla, de mégsem tudott látogatókat fogadni. Továbbra is írta azonban azokat a verseket, amelyek legmélyebb érzéseit fejezték ki, és később Szent Péter panasza címmel gyűjtötték össze és publikálták őket.

Southwell két és fél évig tűrte a bebörtönzésének magányát, majd végül kérte Lord Burghleyt, hogy engedjék szabadon, engedjék meg látogatóit, vagy állítsák bíróság elé. Ez utóbbit megadták, és 1595. február 20-án bíróság elé állították a Westminster Hallban. Southwell készségesen elismerte, hogy katolikus pap, de tagadta, hogy részt vett volna a királynő elleni összeesküvésben. Hazaárulásban bűnösnek találták, és másnap kivégezték. A Tyburnig tartó háromórás út során egy akadályhoz kötözték, és az utcákon az akasztófára hurcolták. Mivel a hurkot nem megfelelően helyezték a nyakára, nem halt meg azonnal, amikor a kocsi eltávolodott tőle. A hóhér megkönyörült, és a lábán lógott, hogy véget vessen az agóniának. Aztán a 34 éves jezsuitát lefejezték és felnegyedelték.

https://www.jesuits.global/saint-blessed/saint-robert-southwell/

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Southwell_(priest)

https://anastpaul.com/2018/02/21/saint-of-the-day-21-february-st-robert-southwell-s-j-1561-1595-martyr/

Korábbi koncepció szerint átalakításra került volna, hogy nyugállományba vonuló papok számára méltó körülményeket biztosítson, de Bercelen nem fogadtak túl lelkesen vendégségbe érkező papokat sem.

Korábban a Berceli Dobiskola használta gyakorlóteremként.

A berceli kántorház bővítése, korszerűsítése


A projekt keretében felújításra kerül a berceli kántorház vizesblokkja, kialakításra kerül egy korszerű faelgázosító kazánnal működtethető központi fűtési rendszer, valamint egy kb 70 m2-es alapterületű közösségi helyiség.
A projekt műszaki tartalma: Jelenleg lakatlan lakóépület felújítása, nagy, kihasználatlan raktárhelyiség közösségi célokra való használhatóvá tétele, egyágyas hálók kialakítása, ütemezett munkaterv szerint. Az egyágyas szobák kialakításával több olyan hasznosítási lehetőség nyílik, amelyek közvetlenül hatással vannak a közösség kulturális életének újragondolását célzó programtervének hosszútávú sikerére. A jelenleg kihasználatlan épület felújításával, bővítésével és korszerűsítésével, a kialakításra kerülő mobil bútorozással ellátott közösségi tér kihasználhatósága sokrétű lesz: Alkalmas lesz kisebb-nagyobb, 2-3 fő, esetleg 5-6 fő lelkigyakorlatos csoport elszállásolására, amellett, hogy a kántorlakás céljait is – 1-2 fő állandó ottlakásával -szolgálja. Bercel és vonzáskörzetének lakossága az elöregedő társadalom tendenciáját mutatja. A mindenkori lelki vezetés feladatai mellett nagy szükség van a mozgásképtelen betegeknél végzett házi szolgálatra. Az egyágyas szobák lehetőséget nyújtanak, hogy a jövőben állandó lakást biztosítva szolgálatra hívjunk olyan nyugalmazott, ám aktív plébánost, aki ezeket a kihelyezett szolgálatokat az év minden napján – a szolgálatban lévő plébános mellett – segít elvégezni. Ha az idősek lelki gondozása kiegészülhet egy hozzájuk korban közelebb álló paptárs szolgálatával, a hivatalosan szolgálatot ellátó mindenkori plébános nagyobb figyelmet fordíthat az egyéneket célzó misszióra és az ifjúság megtartására. Ferenc pápa szavait idézve: ?A legsúlyosabb bajok, melyek a világot ezekben az években sújtják, a munkanélküli fiatalok és a magány, melyben az időseket hagyják élni. Az idős embereknek gondoskodásra és társaságra van szükségük, a fiataloknak munkára és reményre, de se az egyik, se másik nincs meg nekik, és ezért már nem is keresik. … Ez a legsürgősebb probléma, ami előtt az egyház áll? Ez a helyzet ugyanis nem csak a testet, de a lelket is megsérti. És az egyháznak mind a kettőért felelősnek kell éreznie magát.?

A projekt szervesen illeszkedik a Plébániaépület (épületkorszerűsítés, átadva 2010. október), a Szt Miklós közösségi Ház (felújítás-korszerűsítés, átadva 2018 november) épületek ütemezett és funkcionálisan összehangolt pasztorális célú korszerűsítési lépeseihez. A kántorház alkalmat kínál a pasztorális célú épületegyüttes üzemeltetését is elvállaló személy állandó ottlakásának biztosítására a közösségi funkciók ellátása mellett. A projekt megvalósulása (a lent részletezett programtervhez hasonlóan) Bercel közigazgatási határaitól függetlenül magasabb népességszám bevonását célozza, a felújítás a környezettudatosság és az energiahatékonyság jegyében valósul meg, fenntarthatósága hosszútávon biztosított. A projekt és a programterv megvalósulása a helyi keresztény közösség megerősödését eredményezi, így társadalmi hatása jelentős.

A berceli Szent Miklós közösségi ház kulturális programterve
Célunk, hogy berceli Szent Miklós közösségi ház felújítását, korszerűsítését követően állandó közösségi térként üzemelhessen. Olyan kulturális programokat szerveznénk, amelyek alkalmasak a keresztény közösségünk bővítésére, a meglévő kapcsolatok elmélyítésére. A 2030 főt számláló Bercel mellett Galgaguta, Vanyarc, Nógrádkövesd és Becske közvetlenül érintett, az ide járó általános iskolások jelentős hányada ezekről a településekről ingázik. A teljes érintettség: 5337 fő. A programok célcsoportja széles: Korhatárra való tekintet nélkül látogatható. Kiemelt célcsoport: a 2-9 éves korú gyerekek, hiszen a gyerekek figyelmének felkeltésével a felnőtt szülő is a közösségbe érkezik, a személyes barátságok alakulnak és a közösség erősödik, élénkül. Némely tematikus rendezvény országos, sőt; határon túli magyarságot is érintő rendezvény, ilyen az évenkénti Berceli Egyházzenei Kórustalálkozó (tervezett költségvetés: 500.000 Ft). A megrendezendő filmklubok egy részében (min. 50%) közönségtalálkozót is szervezünk: A vendégül látott rendező a filmmel kapcsolatos élményeit is megosztja velünk. (tervezett összköltségvetés: 500.000 Ft.) A táncház és hangszersimogató élő zenés estet biztosít, a program kiemelten foglalkozik a kisgyerekek igényével. (660.400 Ft.) A kézműves foglalkozások az egyházi ünnepekhez kapcsolódóan nyújtanak önkifejezési lehetőséget, kortól függetlenül. Ez az egyetlen rendezvény, amely a tervezett költségvetésből anyagköltséget igényel. (80.000 Ft.) Bábelőadások és zenés műsorokat tervezünk gyerekeknek. (480.000 Ft) Médiaszakkört – a helyi Széchenyi István Általános Iskolával, és a Gólya TV elnevezésű helyi médiaszolgáltatást végző Cuttingroom Bt.-vel és a Recordfilm Bt-vel együttműködve. (720.000 Ft) Komolyzenei koncert; vokális és instrumentális művek (700.000 Ft). Könnyűzenei koncertek -keresztény tartalmú művek, versmegzenésítések (600.000 Ft.) Médiatábor (500.000 Ft.) A rendezvényekről filmfelvétel készül.

A programszervezés időszaka: 2019. augusztus 21 – 2020. augusztus 21. -Egyházzenei Kórustalálkozó: Évente egyszer, őszi időpontban, időtartama: két nap. -Komolyzenei koncert: Évente 3 alkalommal, időtartama 120 perc – Könnyűzenei koncert: Évente 3 alkalommal, időtartama 120 perc – Kézműves foglalkozások: Évente 6 alkalommal, egyházi ünnepekre szerkesztve, 180 perc – Bábelőadás és zenei foglalkozás gyerekeknek: Évente 6 alkalommal, 60 perc – Élőzenés táncház: Évente 4 alkalommal, 90 perc – Filmklub és közönségtalálkozó, Évente 8 alkalommal, 90 perc -Médiaszakkör: tanítási időszakban havonta két alkalommal, 18 alkalom, 180 perc -Médiatábor: nyári szünetben 5 napos napközis foglalkozás 7-26 éves korig.