Szent Miklós Közösségi Ház

Címe: 2687 Bercel Béke út 24.

A berceli közösségi ház elsődlegesen az egyházközség céljaira használható. A fenntartás megkönnyítésére használható más egyéb feladatokra is, mint pl. születésnapok, lakodalmak, halotti torok, keresztelés utáni együttlétek, családi rendezvények és más rendezvények számára is. A használat költségtérítéses. Eddig is, ha táborozásra, táncházra, filmklubra stb. célra volt használva a ház, a plébánia a használatot kiszámlázta, hogy ebből fel tudja tarani a ház költségeit (villany, víz, internet, tisztitószerek, terítők, ágyneműk, huzatok függönyök és ezek mosása, fogyóanyagok stb.). Az első év tapasztalatai alapján a költségek 2019. szeptember 1-től így alakulnak:

Szállás egyházi célokra (hittan tábor, lelkigyakorlat): 4000 Ft/fő/éj

Szállás világi célokra: 4500 Ft/fő/éj

Terem bérlése egyházi önkéntesek részére: 300 Ft/óra

Terem bérlése egyházi célra nem önkéntesek részére: 500 Ft/óra

Terem bérlése általános célokra: 800 Ft/óra

*Szállás esetében minden esetben kötelező adatlap kitöltése.

A járvány miatt több bizonytalanság is fölmerülhet a nyári hittantáborokkal kapcsolatosan, ezért röviden összegyűjtöttük a jelenleg elérhető információk és visszajelzések alapján azokat a szempontokat, amiket feltétlenül érdemes figyelembe venni.

  1. A Magyar Közlöny május 20-án kiadott 144. számában megjelent vonatkozó rendelkezés értelmében „2020. június 16. napjától a gyermek és ifjúsági táborok – napközi és ott alvós szervezésben egyaránt megtarthatóak.”
  2. A járvánnyal kapcsolatos, mindenkor aktuális egészségügyi és higiéniai rendelkezések megtalálhatóak a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján https://www.nnk.gov.hu/
  3. Nagyon valószínűsíthető, hogy a táborokban az ANTSZ illetékesei ellenőrizni fogják az aktuális egészségügyi rendelkezések mindenkori betartását, ami mindenkitől nagy odafigyelést igényel. Ugyanakkor fontos annak szem előtt tartása, hogy amennyiben az ellenőrzések során észlelt hiányosságok anyagi terhelő következményekkel járnak, azok teljesítése az a szervező plébániákat terheli. Javasoljuk tehát, hogy olyan létszámmal szervezzenek tábort, ahol az aktuális szabályozások betarthatósága biztosított!
  4. A nyári táborokat a Váci Egyházmegye Hitoktatási Bizottságának tagjai, illetve az ő munkájukat segítő Koordinátorok bármikor meglátogathatják, ellenőrizhetik, ezzel is kiemelt figyelmet szentelve a megfelelő jogszabályok előírásainak betartására.
  5. A táborok szervezését illetően továbbra is javasoljuk, hogy a plébánián, vagy annak közelében, esetleg a helyi önkormányzatok által elérhető táborozásra alkalmas helyszíneken- iskolákban, kollégiumokban, napközis otthonokban stb. találjanak helyet! Alternatív lehetőségként kínálkozik, hogy az iskolákban szervezett gyerekfelügyelethez, napközis táborokhoz kapcsolják a hittantábor kereteiben tervezett programokat.
  6. Előfordulhat, hogy a tábori létszámok, a járványhelyzetnek megfelelően egyik napról a másikra megváltoznak, vagy azért mert hirtelen sokkal többen akarnak jönni, vagy azért mert egy rossz hír kapcsán a szülők az utolsó pillanatban meggondolják gyermekük táboroztatását.
  7. A hittantáboros pályázatok elbírálása után minden pályázót értesíteni fogunk a maximális támogatott összegről, de már most szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a költségeket csak a ténylegesen táborozók számának arányában fogjuk megtéríteni. Tehát ha kevesebb a táborozó, kevesebb lesz a támogatás is.
  8. A táborok szervezésével és adminisztrációjával kapcsolatos részleteket, a vonatkozó törvényeket az egyházmegyei honlap hitoktatási oldalán, a hitoktatók zárt felületén elérhető „Hitoktatás Dokumentumtár” „Táborozáshoz kapcsolódó tudnivalók” című könyvtárában találják. Kérjék a hitoktatók segítségét és/vagy írják meg kérdésüket a hitoktatas@vacem.hu e-mail címre!
  9. Jó esély van rá, hogy a szülők jelentős részének, a járvány miatt, már elfogyott a szabadsága, ezért a nyáron komoly igény fog jelentkezni a gyerekek napközbeni felügyeletére. Lehetséges, hogy a legjobban azzal tudunk segíteni, ha a hitoktatókkal és segítőkész szülőkkel összefogva egynapos programokat hirdetünk meg, ami lehet kirándulás, kerékpározás, filmklub, sportnap, kézműves nap stb. Ilyenkor a tanulóknak maguknak kell gondoskodniuk az ellátásukról. A program biztonságos lebonyolítása és a felügyelet biztosítása mellett „csak” az rendkívüli, járvánnyal összefüggő egészségügyi intézkedések betartására kell figyelnünk.

            Molnár Zsolt

            irodaigazgató