Teljes búcsú a ferences templomoknak

Kedves testvérek és nővérek,
az Úr adjon nektek békét!


Assisiből írunk nektek, ahol összegyűltünk, hogy Szeráfi Atyánkat ünnepeljük, és hogy megosszuk veletek azt a nagy kiváltságot, amit a szentatya a grecciói karácsony 800.
évfordulója alkalmából ajándékozott nekünk. Szent Ferenc úgy kívánt ott megemlékezni az Úr születéséről, hogy a jászoltól indult, hogy eljusson egészen az Eucharisztia ünnepléséig, ahol Krisztus jelenvalóvá lesz a kenyérben és a borban.
A centenárium során, 2023. április 17-én a következő kérést intéztük a szentatyához:
,,A hívek lelki megújulásának előmozdítása és a kegyelmi élet megerősítése érdekében azt kérjük, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepétől, 2023. december 8-tól kezdve Urunk templomi bemutatásának (az ünnep magyar neve Gyertyaszentelő Boldogasszony – ford. megj.) ünnepéig, 2024. február 2-ig az egész világon azokban a templomokban, amelyeket a ferences család tagjai tartanak fenn, a hívek, akik az ott felállított jászol előtt imádkoznak, a szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhessenek, valamint a betegek és azok, akik fizikailag nem lehetnek jelen, szintén részesülhessenek a teljes búcsúban, felajánlva szenvedéseiket az Úrnak vagy jámbor cselekedetet végezve.”
Az apostoli penitenciárius jóváhagyta kérésünket, és megadta a felhatalmazást, hogy ezt a nyilvánosság előtt is kihirdessük.
Ezáltal valamennyi, a mi lelkipásztori gondozásunkban lévő templomban minden hívő számára lehetőség lesz
a szokásos feltételek mellett a teljes búcsú elnyerésére 2023. december 8. és 2024. február 2. között.
Kérjük, juttassátok el minden helyre ezt a ,,kiváltságot”, amely szépen illeszkedik abba a Szent Ferenc és az egyház között akkor kiépült különleges kapcsolatba, amelyben Ferenc teljes búcsút kért a pápától azok számára, akik meglátogatják a Porciunkulát.
Reméljük, hogy ez az egész ferences családban lehetőséget nyújt a közösség megélésére és a lelki megújulásra valamennyi testvér és nővér számára!

Frances Duncan OSF elnök IFC-TOR, Massimo Fusarelli OFM miniszter generális, Carlos Alberto Trovarelli OFM Conv. miniszter generális, Kauser Tibor OFS miniszter generális, Roberto Genuin OFM Cap. miniszter generális, Amando Trujillo Cano TOR miniszter generális