HIRDETÉSEK

Megszűnik a rezsicsökkentés a templomaink számára

Magyarország Kormánya a 217/2022-es Kormányrendelet értelmében megszüntette a rezsicsökkentés lehetőségét az egyházak és az önkormányzatok számára is, így azt 2022. július 1-től kezdve az úgynevezett egyetemes szolgáltatás segítségével csak a lakosság és a kisvállalkozók vehetik igénybe. Templomaink, közösségi tereink, kápolnáink, ravatalozóink így nem vehetik igénybe a továbbiakban a kedvezőbb elektromos áram, gáz, víz, internet, szemétszállítás stb. díjait. Rengeteg időráfordítással az úgynevezett „végső menedék” lehetőségével éltünk, hogy mégis csökkentsük a közüzemi díjainkat, de már most látható a drágulás mértéke.

Egy egyszerű példával élve: Becskei Plébánia és templom esetében eddig fizettünk: 12.134 Ft-ot havonta, mivel 11,96 Ft/kW áron adta eddig a szolgáltató az áramot. 2022.07.01-től még a kedvezményes végső menedékes tarifa is ezután 106,17 Ft/kWh-ra emelkedik, vagyis 8,87-szeresére, durván a kilencszeresére, vagyis havi kb. 107.714 Ft-ra havonta. A Berceli templom esetében: havi 17.600 Ft-ról havi körülbelül 156.112 Ft-ra, a Galgagutai Templom esetében havi 5.788 Ft-ról körülbelül havi 51.339 Ft-ra, a Nógrádkövesdi Templom esetében havi 4.590 Ft-ról körülbelül havi 40.713 Ft-ra, a Szécsénkei Templom esetében havi 3.092 Ft-ról körülbelül havi 27.426 Ft-ra.

A gázszolgáltatásnál eddig a Galgagutai templomra fizettünk havonta 27.224 Ft-ot, mert az alapdíj 1026 Ft volt, ami 2022.07.01-től 12.312 Ft-ra melekedik, és a fogyasztásért eddig 3,1010 Ft/MJ -t fizettünk, ami most 13,17 Ft/MJ-ra, vagyis 4,24-szeresére emelkedik, így körülbelül havonta 123.391 Ft-ot, a Nógrádkövesdi Templom esetében havi körülbelül 50.902 Ft-ot kell majd fizetnünk. Volt olyan hidegebb telünk, amikor télen Nógrádkövesden 40ezer, Galgagután 50ezer forint körül fizettünk gázt.

A villanyt, gázt, vízdíjat stb. minden egyházközség a perselypénzből, a hívek adományaiból, önkéntes hozzájárulásokból, és bérleti díjakból fizeti. Vagyis NEM az állam fizeti, NEM ingyenes és NEM az egyházmegye fizeti.

Sürgős lépéseket kell tehát tennünk.

Egyrészről spórolnunk kell azon, hogy kevésbé tudunk majd befűteni, minden lámpát felkapcsolni a templomban stb. másfelől új bevételi forrásokat kell bevezetnünk.

Bérbeadandó helyiségeink

Kiadásra kínáljuk Bercelen a Szent Miklós Közösségi Házzal szemben az udvaron található kis épületet, ami kisebb családi házként is működhet némi ráfordítás után (egy részét a tanárnéni használja, mert úgy tudja, hogy az övé, de a földhivatali nyilvántartás szerint ez nem így van.)

Kiadásra kínáljuk a Nógrádkövesdi Templom közösségi ház részét, melynek emeletén konyha, fürdőszoba, hálószoba van kialakítva.

Kiadásra kínáljuk a Galgagutai Templom kisszoba részét egy konyha-fürdőszoba és lakószoba részét feltehetően csak időszakosan és főleg a téli időszakban.

Kiadásra kínáljuk a Becskei Plébánia Szent Ágnes Közösségi Ház részét, ami lakóházzá alakítható.

Sírhelymegváltási díjak

Marton Zsolt megyéspüspök atya döntött arról, hogy 2023. január 1-től minden egyházi tulajdonban lévő temetőt a Váci Egyházmegyei Temetőfenntartó Kft. fog átvenni és üzemeltetni. A Kft. közzétette a minimális sírhelymegváltási díjakat, ami egyes sírhelynél 50.000 Ft, kettes sírhelynél 100.000 Ft, hármas sírhelynél 150.000 Ft lesz 25 évre, vagyis síronként évi 2.000 Ft. Egyes temetőinkben ennek díjai változhatnak, amiket a Váci Egyházmegyei Temetőfenntartó Kft. fog meghatározni. A sírhelyekre vonatkozó jogszabályokról minden ember tájékozódhat, mert azok úgy mint, minden magyar jogszabály nyilvánosak.

Jelenleg a szerződés előkészítési állapota zajlik.

A plébánia és a Váci Egyházmegyei Temetőfenntartó Kft.-vel kötött szerződéskötésig a sírhelyek megváltása szünetel.

https://drive.google.com/file/d/1Rh6CT087Bl5zG0nNHObbYf7B54vDMpTo/view?usp=sharing

Első felszólítás kulcshasználattal kapcsolatban

Kérjük azokat, hogy akik a kulcshasználati nyilatkozatukat még nem töltötték ki, vagy hiányosan töltötték ki (pl. kihagyták az adóazonosító jelet) ezt legkésőbb 2022. július 17-ig pótolják. A Vodafone Magyarország jelezte, hogy a Becskei templomtoronyban lévő eszközeit hétfőn ellenőrzi. Vagyonvédelmi okokból szükségessé vált biztonsági zónák kialakítása, és biztonsági kamerarendszerek kiépítése is, így az új kulcsokat a bejövő nyilatkozatok alapján fogjuk kiadni. Az illetéktelen kulcshasználatot a törvény is bünteti. Nógrádkövesden a templomban és Bercelen a Szent Miklós Közösségi Házban már beüzemelésre kerültek a kamera rendszerek, reméljük többi templomunk is követi a jó példát.

Egyházadó a jövedelem 1%-a

Felhívjuk a hívek figyelmét, hogy az önkéntes hozzájárulás minimális összege csak 2022. március 31-ig volt teljesíthető a régebbi kedvezményes díjjal. Aki nem a teljes összeget fizette be, ezt még az idén kiegészítheti. Isten fizesse meg mindenki legkisebb adományát.

Liturgikus tér megőrzése

Újra fel kell rá hívnunk a figyelmet, hogy a templom berendezési tárgyait kereszteket, oltár stb. csak az illetékes lelkipásztor engedélyével szabad mozgatni. Már 2016-ban és 2018-ban is felhívtuk rá a figyelmet, hogy a terítők rögzítésére TILOS rajzszöget használni. Oltáraink, szószékeink sok esetben jelentős, több százezres értékeket képviselnek, így ezekbe bármit beszúrni szándékos rongálásnak minősül. Használjunk kétoldalas ragasztót. Őrizzük meg az utókornak értékeinket! Nógrádkövesden méltó magasságú ambóra lett cserélve a korábbi felolvasó állvány, Szécsénkén esperes úr is többször jelezte már, hogy az ambó normál magasságúra emelése szükségessé vált.

Belső ellenőrzés gyermekekkel foglalkozó munkatársink számára

Mivel a sajtóban komoly botrányokat kavar a Böjte Csaba atya által fenntartott intézetekben a gyermekbántalmazás kérdése, ezért az egyházközségeinkben megelőző belső ellenőrzést tartunk a gyermekekkel foglalkozó munkatársak körében. A leghatározottabban elutasítunk mindenféle fizikai és lelki bántalmazást és feladatunk a gyermekek védelmezése, egészséges szellemi és lelki fejlődésük biztosítása.

Felnőtt asszisztencia és ministráns program

Az idén még több püspöklátogatás áll előttünk, így szükségessé válta a méltó asszisztencia előmodítása. Felnőtt asszisztenciára várjuk azon felnőtt férfiak jelentkezését, akik voltak már bérmálkozók, és a 16 életévüket betöltötték, és szívesen szolgálnának a szentmiséken. Ministránsok jelentkezését is várjuk, olyan fiatal fiúk és lányok, akik 8. életévüket betöltötték, de még nem múltak el 20 évesek. Reméljük, hogy a Veni Sancte szentmisére több gyermek érkezik majd, mint a Te Deumra.

Rózsafüzér Társulatok megújítása

Sajnos megint szükségessé vált a Rózsafüzér Bokrok összerendezése több okból is. Több tagunkat sajnos eltemettük, és így nem minden bokor teljes. Továbbá a Rózsafüzér Világosság titkok imádkozása sem minden bokorban lett bevezetve így ezt is pótolnunk kell. Becskén az elhunyt tagokért szokott rendszeresen intenció lenni, máshol nem, így ezt is szorgalmazni kell és legfőképpen pedig új tagok toborzását.

Bercelre sekrestyést, illetve takarítót keresünk

Bercelre keresünk sekrestyést, aki a sekrestyési feladatok ellátásában segítene. Feleadatok a Sekrestyések kézikönyve szerint. Illetve a Szent Miklós Közösségi Házba keresünk takarító munkatársat.