JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN

A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt a Váci Egyházmegyében 2020. november 11-től
az alábbi rendelkezések lépnek hatályba.
Bármilyen egyházi szertartás, esemény, ügyintézés stb. csak a kijárási tilalmon kívüli
időpontban (reggel 5 és este 8 óra között) tartható. Fontos, különösen este, hogy a
szertartásokról, illetve más alkalmakról a híveknek legyen elég ideje hazaérni.
Elmaradnak a bérmálások és az ünnepélyes püspöki búcsúi szentmisék. Az elmaradó
bérmálásokra a járványhelyzet elmúltával kerül sor.
Nyilvános szentmise (igeliturgia, zsolozsma) továbbra is tartható, a betegek szentsége
kiszolgáltatható, betegek otthoni és kórházi áldoztatása megengedett (kivéve, ha a kórházi
rendelkezések tiltják).
Temetésen legfeljebb 50 fő vehet részt.
Esküvők, keresztelők csak a legszűkebb családi körben, az állami előírások megtartásával
tarthatók.
A plébániai oktatások és közösségi összejövetelek csak online formában tarthatók.
Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során kiemelt figyelmet kell
fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a
kézfertőtlenítésre. Egy helyiségben csak annyian tartózkodjanak, ahányan a biztonságos
távolságtartás figyelembe vételével oda beférnek. A szertartások és más alkalmak során
lehetőleg kerüljük az éneklést.
Kérem, hogy aki betegnek érzi magát, forduljon orvoshoz, és ne menjen közösségbe!
Mentesülnek a vasárnapi szentmiselátogatás kötelezettsége alól az idősebb, veszélyeztetett,
illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, jogosan félnek a
közösségben való megjelenéstől, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel
laknak együtt vagy hatósági karanténban vannak. A felmentés vonatkozik mindazokra is, akik
úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában (CIC

 1. k. 1. §., 1245. k.).
  Nyomatékosan kérem a felelős lelkipásztorokat és a szertartást vezető szolgálattevőket, hogy
  folyamatosan kísérjék figyelemmel, valamint tartsák, illetve tartassák be az aktuális hatósági
  előírásokat!
  Arra hívok mindenkit, hogy imádkozzunk a járványban megbetegedettekért, az orvosokért,
  ápolókért, mindazokért, akik munkájukkal a járvány ellen küzdenek, valamint az elhunytakért
  és gyászoló hozzátartozóikért.
  Vác, 2020. november 10.
  Marton Zsolt s. k.
  váci püspök