Plébánosi rendelkezés járványhelyzetben 2020.05.06.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020.05.01-én kelt közleménye alapján, valamint 2020.05.01-én a Váci egyházmegyére vonatkoztatva kiadott rendelkezés, majd ennek szigorított rendelkezése alapján, tekintetbe véve az Egri érseki tartományhoz való tartozásunk révén az Egri Főegyházmegye 2020.05.04-én kiadott rendelkezése alapján a berceli Római Katolikus Plébánia és az oldallagosan ellátott becskei plébánia területén az alábbi rendelkezéseket hozom.

A Katolikus Egyház Katekizmusa értelmében: „2269 Az ötödik parancsolat tiltja, hogy bármit tegyünk azzal a szándékkal, hogy közvetve előidézzük egy személy halálát. Az erkölcsi törvény tiltja, hogy bárkit komoly ok nélkül halálveszélynek tegyünk ki, vagy hogy elmulasszunk segítséget nyújtani a veszélyben lévőnek.” […] „Az akaratlan, nem szándékos emberölés erkölcsileg nem beszámítható. De nem mentesül az ember a súlyos bűn terhe alól, ha arányos ok nélkül cselekedett úgy, hogy halált okozott, még ha nem is állt szándékában.”

A COVID-19 járvánnyal kapcsoaltban rendelkezésre álló adatok alapján 2020.05.06-án Magyarországon 3111 fertőzésre 373 haláleset és 759 gyógyulás állapítható meg. Vagyis a vírus halálozási aránya 12%, ami azt jelenti, hogy 10 fertőzött személy közül a statisztika alapján 1 biztosan meghal.

A vírus fertőzőképessége jelenlegi adatok alapján Erdő-Rényi-gráfmodell illetve „preferential attachment” gráfmodell alapján: G0=2,7. Ez azt jelenti, hogy egy ember egy nap alatt kb. 2,7 embernek adja tovább a vírust, másnap, ez a 2-3 ember további 4-9 embert fertőz meg, vagyis két nap alatt egy fertőző személy akár 12 személy fertőzését és okozhatja, és a statiszika alapján egyikük meg fog halni. Éppen ezért az egyház erkölcsi felelőssége alapján szigorúbb előírások egyben a Ne ölj! parancsolat miatt is indokoltak.

A NEJM (New England Journal of Medicine) szaklapban megjelenő tanulmány elemezte a COVID-19 vírusfertőzést okozó SARS-CoV-2 koronavírus (2019-nCoV) stabilitását, vagyis életképességét és így fertőzőképességét különböző felületeken.

Részletek: https://www.webbeteg.hu/cikkek/fertozo_betegseg/24764/a-koronavirus-eletkepessege

Vírus életképessége:

Levegőben: 3 óra

Műanyagon, rozsdamentes acélon, fémen: 72 óra

Kartonpapíron: 24 óra

Réz felületen: 4 óra

Fa felületen: 5 nap

Üvegen: 4 nap

© Kampf et al. 2020 / Journal of Hospital Infection

Ezek alapján a templomainkban, intézményeinkben minden szertartás, nyilvános program előtt és után fertőtlenítést kell végezni virucid hatású szerrel!

A templom bezárása után automatikus aktív ózon generátorral történik általános fertőtlenítés a templomban egészen reggelig, és mivel az ózon mérgező, ez alatt az idő alatt a templom nem látogatható.

Az országos készlethiány miatt nem tudunk maszkot biztosítani a hívők részére, így arról mindenkinak magának kell gondoskodnia. Javasolt FFP3-as vagy N95 szabványú maszk viselése, amennyiben ez nem elérhető FFP2-es maszk, illetve ha ez sem elérhető orvosi szájmaszk vagy egész arcot elfedő szövet maszk viselése. Sál, illetve laza szövésű anyag maszkként való viselése nem elégséges.

A templomba való belépés előtt az arra kijelölt személy (ajtónálló, azaz osztiárius) érintésmentes testhőmérővel a hívő homlokán lázmérést végez. Tekintve, hogy a SARS-CoV-2 vírus tünetei között 88%-ban előfordul a láz, így37,3 C0 fölötti testhőmérséklet esetén a hívő nem léphet be a templomba, nem vehet részt a nyilvános liturgián. Aki nyilvánvalóan beteg, köhögést, fulladást produkál nem vehet részt a nyilvános liturgián. Ha 65 év feletti erre szintén nem vehet részt nyilvános szentmisén. Nem javasolt, de megengedett a részvétel azok számára, akik 65 év feletti személlyel élnek egy háztartásban, vagy krónikus vagy súlyos betegségben szenvednek, illetve túlsúlyos vagy elhízott személyként veszélyeztetettek.

Templomba való belépés után kötelező az alapos kézmosás virucid hatású szappannal az előírások szerint, és utána virucid hatású kézfertőtlenítő használata.

Templomainkban a szentetlvíztartók használata helyett folyóvizes szentetvízadagolók lettek elhelyezve. Ezeket használhatják a hívek kézmosásra is, illetve keresztvetésre úgy, hogy lábukkal üzembe helyezik a szenteltvíz adagolót, majd a kezüket megmossák, illetve szenteltvizet engednek a kezükre. A csak kifolyócsövét tilos megérinteni!

Templomba való belépéskor, illetve szentáldozás előtt kötelező a kézfertőtlenítés:

A kihelyezett infravörös érzékelős érintésmentes fertőtlentőszer adagolók Bradoman Soft, Skinman Soft N, illetve MOL HYGI FLUID kézfertőtlenítő szerek valamelyikével vannak feltöltve. Az adagolót nem megérintve, a hívő kezét tartsa a készülék elé, majd a készülékből adagolt 5ml fertőtlenítőszert minimum 20 másodpercen keresztül dörzsölje be alaposan a kezébe.

A templomban padonként egy ember ülhet még akkor is, ha családtagok, de egymás mögött nem ülhetnek, vagyis cikk-cakk alakban foglalhat helyet egyenként mindenki érkezési sorrendben feltöltve a helyeket. Ha egy háztartásban élők szeretnének egy helyen lenni a nyilvános szertartás alatt, akkor erre van lehetőség valamelyik szeparációs zónában, de kérjük, hogy ezt a szándékukat telefonon előre jelezzék! A jelentkezések sorrendjében tudjuk a helyet biztosítani. Kisgyerekekkel ez az egyetlen kézenfekvő megoldás, hiszen a padokban nem életképes, hogy a szülő a kisgyermekétől különböző padsorban foglal helyet. Szeparációs zónák a berceli templomban: 1. Ministráns terem 2. Oratórium 3. Oratórium fölötti Galéria 4. Szent Sír Kápolna 5. Kórus jobb karzati része 6. Kórus bal karzati része 7. A kórusból nyíló énekkari rész. A szeparációs zónán belül is kötelező a maszk és gumikesztyű viselése. Az ablakokat lehetőség szerint hagyjuk nyitva. A szószék használata kerülendő!

A templomban kötelező az arcot eltakaró maszk és gumikesztyű használata. Szentáldozás előtt a gumikesztyű levehető, de a kézfertőtlenítő használata minden esetben kötelező.

Nyelvre való áldozásra és két szín alatti áldoztatásra nincsen lehetőség. Ez akkor is érvényes, ha korábban valaki a nyelvre áldozást részesítette előnyben teológiai vagy lelkiismereti okok miatt!

Áldozáshoz indulva az arcvédő maszk rajtunk marad. Áldozás előtt használjuk a fertőtlenítő automatát. Áldozáshoz haladva is tartsuk a 2 méteres védőtávolságot egymástól. Áldozásnál a kezet előre kell nyúltani minél távolabb, minimum 40 cm-re a testtől bölcsőt képezve a szentostyának, majd a paptól távolabb lépve a maszkot félrecsúsztatva, de áldozás után is magunkon hagyva vehetjük magunkhoz a szentostyát (partikulát).

Gyermekek megáldására, homlokukra kereszt rajzolására nincs lehetőség az áldozás alatt!

A nyilvános szentmisék csendes misék, ének és nagyobb ünnepélyesség nélkül, a lehető legrövidebb módon ünnepelve. A sine populo, azaz a hívek részvétele nélkül bemutatott misék ünnepélyesebbek.

Szentgyónásra lehetőség szerint telefonon kérjen mindenki előre időpontot, hogy elkerülhető legyen a nagyobb tömeg, és ebben az esetben szabad téren, maszkban a minimum 2 méteres védőtávolság betartásával van lehetőség szentgyónás elvégzésére. Az előre meghirdetett alkalmakon a várakozásnál is betartva a 2 méteres védőtávolságot szabad téren, maszkban a minimum 2 méteres védőtávolság betartásával van lehetőség szentgyónás elvégzésére.

Tekintettel arra, hogy 2020. augusztus 15-e előtt az 500 fő alatti tömegrendezvények sem megengedettek, illetve, arrahogy a Magyar Katolikus Püpsöki Konferencia még nem rednelkezett a kérdéssel kapcsoaltban, nem szeretném bizonytalanságban tartani a szülőket. A 2020-as évre tervezett elsőáldozások és a bérmálkozás 2021-ben lesz megtartva. Amennyiben, valaki másik egyházközségben szeretne élni ezzel a lehetőséggel, erre van módja, de utána két héten keresztül nem látogathatja a nyilvános liturgiánikat, és javasolt az önkéntes karantén az esetleges fertőzés visszaszorítása végett. Ez vonatkozik a keresztelésekre illetve házasságkötésekre is.

Szertartások tervezésénél figyelembe kell venni, hogy pesszimista prognózisok alapján 16 hónapig is eltarthat még a járvány.

Keresztelésre van mód templomainkban kizárólag a pap, a gyermek, a gyermek szülei és a keresztszülők és egy operatőr jelenltével. A keresztelési liturgiába így online módon a többi családtag is be tud kapcsolódni. Kötelező a szájmaszk viselése és a fertőtlenítés.

Az esküvőket lehetőség szerint tegyék át későbbi időpontra. Házasságkötésre van mód templomainkban kizárólag a pap, a házasulandók és a tanúk és egy operatőr jelenltével. A házasságkötési liturgiába így online módon a többi családtag is be tud kapcsolódni. Kötelező a szájmaszk és kesztyű viselése és a fertőtlenítés. A szájmasz és a kesztyű lehet alkalomhoz illő.

Temetések esetén a ravatalozó használata kerülendő! Egyházi temetőink a berceli, becskei, szécsénkei temetők esetén a ravatlozók használatának díja 100:000 Ft/ravatal, amely vonatkozik a nem egyházi és más felekezetek által végzett temetésekre is. Temetések ügyintézésére online honlapunkon, telefonon a plébánia számán: 06 304553287 van mód, személyesen nincs erre lehetőség. Temetésen az Oszágos Temetkezési Egyesület és Ipartestület szabályozása szerint csak a közvetlen hozzátartozók vehetnek részt, maximum 10 fő. A védőtávolság 2 méter betartása kötelező. Ebbe nem számítanak bele a pap, illetve a temetkezési vállalkozó emberei. A temetés közvetítésére is van mód online, így a többi gyászolók is bele tudnak kapcsolódni az eseménybe. A temetést egyszerű szertartás szerint kell végeznünk a főpásztor rendelkezése alapján.

Bercel, 2020. május 6.

Hulitka Róbert

plébániai kormányzó

PÜSPÖKI RENDELKEZÉS JÁRVÁNY HELYZETBEN

A MKPK 2020. május 1-i közlemény alapján a Váci Egyházmegyében 2020. május 4. hétfőtől a következő rendelkezések lépnek érvénybe.

Templomaink nyitva lehetnek, kötelező a kézfertőtlenítés a bejáratnál. Legyenek rendszeresen fertőtlenítve a kilincsek és a padok!

Nyilvános vasárnapi szentmisék hívek részvételével csak szabad téren tarthatók, amelyen csak 65 év alattiak vehetnek részt. Ahol szabadtéri mise nem lehetséges, a közvetített, nép nélkül bemutatott szentmise után a templomban vagy a templom előtt lehet áldoztatni.

Továbbra is érvényben van a MKPK március 17-én kelt rendelkezése, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést ad.

Hétköznapi szentmisék tarthatók templomban, padonként egy ember üljön, ne közvetlen egymás mögött üljenek, használjanak szájmaszkot, és csendes mise legyen. Szintén csak 65 év alattiak vehetnek részt.

Mind vasárnap, mind hétköznap a 65 év fölötti atyáknak nem kötelező nyilvános szentmisét tartani. Amennyiben mégis miséznek, diakónus, akolitusok, vagy alkalmilag megbízott áldoztatók áldoztassanak. A békeköszöntésnél a kézfogás továbbra sem lehetséges. Csak kézbe áldozás lehetséges (egy szín alatt). Áldoztatás előtt és után fertőtlenítse a kezét az áldoztató. Perselyezés csak a mise végén (kosárba, illetve akár a banki átutalás előnyben részesítése, ha lehetséges).

Igeliturgiák ugyanilyen feltételek mellett tarthatók.

Gyóntatás lehetséges, de nem gyóntatószékben, 2 m távolság megtartásával.

Az esküvőket lehetőség szerint tegyék át későbbi időpontra. Ha nem lehetséges, az óvintézkedések maximális megtartásával ünnepeljék.

Keresztelés, amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben (szülők és keresztszülők jelenléte), betartva a higiéniai előírásokat.

Háznál betegellátás csak halálveszély esetében megengedett.

Temetéseknél továbbra is a szabadtéri ravatalozót részesítsük előnyben.

Ahol nagyobb a járványveszély, a plébános a helyi viszonyokra való tekintettel további korlátozásokat vezethet be.

Mindenben kövessük a hatóságok járványügyi előírásait!

Vác, 2020. május 1.

Marton Zsolt

váci megyéspüspök