Országos imanapot

Erdő Péter bíboros úr Veres András püspök úrral egyetértésben
szeptember
14-re, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepére *országos imanapot*

hirdet „Az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból
elvándorolni kényszerülnek”. Kérjük, hogy aznap minden szentmisén
imádkozzák el az alábbi – egy iraki keresztény testvérünktől
kapott –
imádságot, valamint egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet.

Mindenható Mennyei Atyánk!

Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted.
Rábíztad
a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is.

Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a
hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek
biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül,
építve az
Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban
és a
hivatásukban – ahogyan ezt a szolgálatot szent Fiad megmutatta nekünk.

Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, az
álvallások és
elferdített tanok köntösébe bújtatott kegyetlenkedés és
megszülessen az
áldott béke.

Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül
élhessen és
dolgozhasson, a gyerekeknek pedig  megnyílhassanak az iskolák, hogy
ismét tanulhassanak.

Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és
felépíthessék lerombolt templomaikat.

Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a szent Fiad vére által
megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az
áldozatvállalás és az alázat. Ámen

Miatyánk, Üdvözlégy.