ZSINATI IMA

Mindenható mennyei Atyánk!

Bizalommal fordulunk hozzád,

és kérünk, küldd el nekünk a Szentlelket,

hogy zsinati munkánk folyamán

jó gazdákként felismerjük

az újban és a régiben rejlő értékeket,

és ezeket az idők jeleire tekintve

adjuk tovább a jövendő nemzedékeknek.

Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjére tekintve

akarunk járni az Evangélium útján.

A keresztről forrásozó kegyelem tisztítson meg minket.

Szentlelked adjon bátorságot nekünk a megújulásra.

Add, hogy észrevegyük a szükséget és segítsünk,

ebben legyen közbenjárónk

a Mennybe felvett Boldogasszony.

Küldd el nekünk Szent Mihály főangyalt,

hogy legyen bátorságunk védelmezni a szegényeket,

Egyházunk igazi kincseit.

Erre kérünk Téged, a mi Urunk, Jézus Krisztus által,

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

Isten mindörökkön-örökké.

Ámen.