Nyilvános szentmisék

2021.04.17-től újra lesznek nyilvános szentmisék templomainkban. A járványhelyzet komolyságát figyelembe véve, a párhuzamos miseidőpontok helyett a becskei plébánia területén előesti szentmiséket tartunk.

Imaórákra és liturgiákra is lehetőség lesz az alábbiak betartása melett.

A templomainkba belépve érintésmentes hőmérős szűrővizsgálatot végzünk, és a 37,5 fölötti hőemelkedés esetén megkérjük a hívőt, hogy templomtéren kívül várakozzon.

A templomtérben az FFP2 vagy KN95 vagy FFP3 maszk használata az irányelv, mivel a jelenlegi legjellemzőbb brit vírusvariáns a levegővel terjed. Egy orvosi maszk, normál varrott szövetmaszk hatékonysága helytelenül hordva (tehát ha nem fedi teljesen az orrot és a szájat) 5-10%-ban képes szűrni, helyesen horva ha szorosan illeszkedik az arcra 40-60%-ban képes szűrni, egy FFP2es vagy KN95-ös maszk 95%-ban képes szűrni, egy FFP3-as maszk 99%-ban képes szűrni a levegőt.

Vegyük komolyan a kézfertőtlenítést a templomba való belépéskor és áldozás előtt.

Templomon belül az előirányozott védőtávolság 2 méter a nem egy háztartásban élők között.

A szertartások alatt az ablakokat és ajtókat lehetőség szerint kinyitjuk, és a szertartások után ózonos fertőtlenítést végzünk.

A szertartásokat egyszerű formában, röviden, az ének mellőzésével végezzük.

A szentmise utáni csoportosulás szabadtéren, és 2-3 méteres védőtávolsággal megengedett.

Amennyiben valaki a fentieket nem tartja be, nem csak lehetőség van rászólni az illetőre, hanem ez erkölcsi kötezettségünk is, a renitens életének és mások életének megóvása érdekében is.

A jelenlegi járványhelyzet következtében a halálveszély fönnáll, ezért a keresztelések esetében maximális rugalmasságot biztosítunk. A kereszteléseken a gyermeken kívül a két szülő és a keresztszülők vehetnek részt.

Online ügyintézés: bercel.vaciegyhazmegye.hu / Ügyintézés menüpont alatt.

Misék:

2021.04.17. szombat 16:30 Szécsénke

2021.04.18. vasárnap 08:30 Bercel

10:30 Galgaguta

12:00 Nógrádkövesd

2021.04.19. hétfő 17:00 Vanyarc

Járványügyi rendelkezések a Váci Egyházmegyében, 2021. április 9.

Figyelembe véve a járványhelyzetet és ezzel összefüggésben az állami rendelkezések változását, összhangban más egyházmegyékkel, különösen a szomszédos Esztergom-Budapesti Főegyházmegyével és az Egri Főegyházmegyével a Váci Egyházmegyére a következő rendelkezéseket hozom:

1. 2021. április 17., szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket.

2. Továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás.

3. Az MKPK március 5-ei egyhangú határozata (521/2021) szerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés további intézkedésig érvényben marad.

4. Templomainkon kívül, plébániáinkon és az oktatási, szociális, egészségügyi és más intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt, és legyünk figyelemmel az általuk kiadott általános irányelvekre.

5. Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a koronavírus-betegség bármilyen tünetét észleli magán vagy családján, az maradjon távol a liturgikus közösségtől.

Vác, 2021. április 9.


Marton Zsolt

 váci püspök

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

Kedves Testvérek!

A világjárvány sok mindent átírt az életünkben. Az elmúlt esztendőben a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést éppen megkezdtük, de a vírus elleni védekezés miatt a templomaink bezártak, így csak részben tudtuk megvalósítani.

A világjárvány veszélye, a terjedéséről szóló híradások és az ismeretlentől való félelem sokakat megrémisztett és a távolságtartó előírások egy esztendővel ezelőtt az otthonainkba kényszerítettek bennünket. Gazdasági nehézségeket is hozott magával a járványveszély, munkahelyek szűntek meg és sokakat a létbizonytalanság rémképe is fenyeget.

Idén újra meghirdetjük a nagyböjti irgalmasság gyakorlásának az ősegyházi hagyományát, amikor arra biztatjuk a híveket, hogy hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára és tegyék a templomban az erre kijelölt helyre.

A világjárvány következményeként családok kerültek nehéz helyzetbe, akiknek a Katolikus Karitász, mint az Egyházunk hivatalos segélyszervezete – igyekezett segítő kezet nyújtani. A karitász munkatársai, önkéntesei és alkalmi segítői is bekopogtak a családok, az idősek ajtaján és segítettek abban és úgy, amire éppen szükség volt. Gondoskodás indult el a bátrak lelkéből, ami egy nagy szeretetteljes összefogássá vált.

Sajnos még nincs vége a járványveszélynek, de a templomainkban megtalálhatjuk a személyes találkozást az Úrral, ami reményt, erőt és bátorságot ad nekünk. Tanúságtételünkben most a hit-remény-szeretet sorrendje megfordul: a szolgáló szeretettel erősítjük a Gondviselésben való reményt, ami feléleszti az emberekben az Istenben való hitet, aki szeret bennünket és megszabadít a világjárványtól.

Ennek a szeretetnek a jele az a nagyböjti alamizsna is, amit összegyűjtünk.  A szokásos módon, az idén jubiláló – alapításának 90. és újjászervezésének 30. évfordulóját ünneplő – Katolikus Karitász munkatársai juttatják majd el a családokhoz az adományaikat. Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten tartósélelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 7-től 14-ig.

A világjárvány olyan számunkra, mint a keresztút, aminek minden állomása nehéz mind testileg, mind lelkileg. Jézus keresztútján is ott álltak azok az emberek, akik segítették, megosztották a testi-lelki terhet. Ma is már egy esztendeje ott állnak segítő emberek a vírusveszély keresztútja mellett: orvosok, ápolók, mentősök, egészségügyi dolgozók, a karitász munkatársai és még sok névtelen segítő, akik úgy érzik, hogy az a kötelességük, hogy most mások baján segítsenek. Mi is csatlakozhatunk a segítő adományainkkal ezen hősök csapatához, lehetünk Cirenei Simonok és Veronikák, akik a szeretetünkkel erősíthetjük embertársainkban a reményt és a hitet.

Ferenc pápa az idei nagyböjti üzenetében így tanít bennünket:

A böjt, az ima és az alamizsna Jézus tanítása szerint (vö. Mt 6,1–18) megtérésünk feltételei és kifejezőeszközei. A szegénység és az önmegtagadás útja (a böjt), a megsebzett emberre való odafigyelés és a róla való szeretetteljes gondoskodás (az alamizsna), és az Atyával folytatott gyermeki párbeszéd (az ima) lehetővé teszi az őszinte hit, az élő remény és a tevékeny szeretet megvalósulását.

…. A nagyböjt reménnyel való megélése annak átérzését jelenti, hogy Jézus Krisztusban tanúi vagyunk az új korszaknak, amikor Isten „újjáteremt mindent” (vö. Jel 21,1–6). Azt jelenti, hogy megkapjuk Krisztus reményét, aki életét adja a kereszten, és akit Isten harmadnapra feltámaszt, és hogy „mindig készen állunk arra, hogy bárkinek megfeleljünk, aki a [bennünk élő] remény indoklását kéri [tőlünk]” (1Pét 3,15).

A szeretet nagyböjtjének megélése azt jelenti, hogy gondját viseljük azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt szenvednek, elhagyottnak érzik magukat vagy aggódnak. A jövő miatti nagy bizonytalanság idején, ha emlékezetünkbe idézzük, amit az Úr az ő Szolgájának mondott: „Ne félj, mert megváltottalak” (Iz 43,1), szeretetünkkel bizalmat közvetítünk és megéreztetjük velük, hogy Isten gyermekeiként szereti őket.

…Csak a szeretet által átformált, a másik ember méltóságát felismerő látásmóddal lehet a szegényeket mérhetetlen méltóságukban elismerni és megbecsülni, saját életstílusukban és kultúrájukban tiszteletben tartani, és így a társadalomba valóban integrálni” (FT, 187).”

Kedves Testvérek!

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megvalósulásának az évében fontos tanúságtétel számunkra, hogy annak a Jézusnak a nevében tegyünk jót az emberekkel, aki a kenyeret megszaporította és az éhező embereket jóllakatta. A kenyér színében, az Oltáriszentségben bennünket is táplál, ami arra késztessen mindnyájunkat, hogy tegyünk tanúságot az irgalmas szeretetről adományainkkal. Húsvét ünnepére juttatjuk el az élelmiszercsomagokat a családokhoz, akik ezekben megérezhetik Isten gondviselő szeretetét. Ezzel is mutassuk meg a világnak Húsvét örömét

A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

„1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat.

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

Kelt: Budapest, 2021. nagyböjt 2. vasárnapján

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Kérjük felolvasni február 28-án, nagyböjt 2. vasárnapján minden szentmisén.

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN

A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt a Váci Egyházmegyében 2020. november 11-től
az alábbi rendelkezések lépnek hatályba.
Bármilyen egyházi szertartás, esemény, ügyintézés stb. csak a kijárási tilalmon kívüli
időpontban (reggel 5 és este 8 óra között) tartható. Fontos, különösen este, hogy a
szertartásokról, illetve más alkalmakról a híveknek legyen elég ideje hazaérni.
Elmaradnak a bérmálások és az ünnepélyes püspöki búcsúi szentmisék. Az elmaradó
bérmálásokra a járványhelyzet elmúltával kerül sor.
Nyilvános szentmise (igeliturgia, zsolozsma) továbbra is tartható, a betegek szentsége
kiszolgáltatható, betegek otthoni és kórházi áldoztatása megengedett (kivéve, ha a kórházi
rendelkezések tiltják).
Temetésen legfeljebb 50 fő vehet részt.
Esküvők, keresztelők csak a legszűkebb családi körben, az állami előírások megtartásával
tarthatók.
A plébániai oktatások és közösségi összejövetelek csak online formában tarthatók.
Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során kiemelt figyelmet kell
fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a
kézfertőtlenítésre. Egy helyiségben csak annyian tartózkodjanak, ahányan a biztonságos
távolságtartás figyelembe vételével oda beférnek. A szertartások és más alkalmak során
lehetőleg kerüljük az éneklést.
Kérem, hogy aki betegnek érzi magát, forduljon orvoshoz, és ne menjen közösségbe!
Mentesülnek a vasárnapi szentmiselátogatás kötelezettsége alól az idősebb, veszélyeztetett,
illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, jogosan félnek a
közösségben való megjelenéstől, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel
laknak együtt vagy hatósági karanténban vannak. A felmentés vonatkozik mindazokra is, akik
úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában (CIC

 1. k. 1. §., 1245. k.).
  Nyomatékosan kérem a felelős lelkipásztorokat és a szertartást vezető szolgálattevőket, hogy
  folyamatosan kísérjék figyelemmel, valamint tartsák, illetve tartassák be az aktuális hatósági
  előírásokat!
  Arra hívok mindenkit, hogy imádkozzunk a járványban megbetegedettekért, az orvosokért,
  ápolókért, mindazokért, akik munkájukkal a járvány ellen küzdenek, valamint az elhunytakért
  és gyászoló hozzátartozóikért.
  Vác, 2020. november 10.
  Marton Zsolt s. k.
  váci püspök

Járványügi intézkedés a Galgagutai Egyházközség területén

A rám bízottakért való felelősségtől vezetve a Galgaguta területén kialakult nagyobb járványügi kockázat miatt a nyilvános szentmisék a helyzet javulásáig a galgagutai Isteni Irgalmasság templomban elmaradnak. Marton Zsolt váci püspök 2020. október 16-án kelt 1715/2020 számú engedélyével az 1245. kánon alapján felmentést adott a galgagutai lakóhellyel rendelkező hívek részére a vasárnapi szentmisén való személyes részvétel alól. Püspök atya döntése értelmében a hívek az online szentmise közvetítésbe kapcsolódjanak bele, amely vasárnap 10:30-tól a becskei templomból lesz közvetítve. Gyakorlatban tehát a személyes részvétel nem kötelező, a szentmisébe online (http://facebook.com/ertekkereso) kell bekapcsolódni. A nem galgagutai lakóhellyel rendelkezőkre ez a felmentés nem vonatkozik. Bercel plébánosaként továbbra is a maximális elővigyázatosság mellett foglalok állást, így a szabadtéren tartott temetéseken is kötelező az orrot és szájat teljesen eltakaró arcmaszk használata, és a minimum 1,5 méteres távolság tartása. Beteg testvéreinkkel legyünk toleránsak, tegyünk meg mindent mielőbbi felépülésükért, és imádkozzunk értük. Amennyiben egy beteg állapota súlyosabbra fordul, és szeretné, hogy a betegek kenetével őt megerősítse pap, időben hívják a plébánost a mobilszámán, ami minden templomi értesítő alján is megtalálható: 06 30 455 3287.

Bercel, 2020. október 16.

Hulitka Róbert

bercel plébánosa

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN 2020. SZEPTEMBER 8.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. szeptember 04-i intézkedéseivel összhangban, a COVID-19 járványra való tekintettel Váci Egyházmegye területére a további rendelkezéseket hozom:

 • A veszélyeztetett idősebb, azaz 60 év felettiek és a krónikus betegek számára erősen ajánlott a hétköznapi mise látogatása, mely kizárólag számukra ezen időszak alatt a vasárnapi misét kiváltja. A vasárnapi misébe ők online tudnak bekapcsolódni. Egyúttal erre az esetre megadom a felmentést a vasárnapi mise kötelezettsége alól a 60 év fölöttiek számára, ha hétköznap részt vesznek szentmisén.
 • – Mindenki lehetőleg a saját plébániáján menjen misére, amivel csökkenthető a települések közötti keresztbe fertőzés rizikója.
 • – A miséken minden 7 év feletti hívő viseljen maszkot! (Nem csak javasolt.)
 • – A templomok ajtaja lehetőség szerint legyen a mise alatt nyitva és kitámasztva. Így nem kell a kilincset mindenkinek megfognia, és a templom is szellőzik.
 • – A ministráns szolgálat fontos és szép hivatás, viszont ez időszak alatt javasolt csökkenteni a számukat úgy, hogy egymástól a legalább 1-1,5 méteres távolság tartható legyen, hiszen főleg a kicsik nem is tudnának maszkot hordani.
 • – Ahol a templomon kívül a mise ki van hangosítva, ott javasolt a vasárnapi misén különösen a kisgyerekes családoknak a kicsikkel kívül tartózkodni, így is csökkentve a fertőzés kockázatát. A misét kintről hallgatva a miselátogatás ebben a formában most elfogadott. Az áldoztatás számukra a templom ajtóban külön megoldható.
 • – Az áldoztatók közvetlen az áldoztatás előtt fertőtlenítsék a kezüket, és áldoztatás közben hordjanak maszkot.
 • – A sekrestyés, illetve aki előkészíti az ostyákat a szentmisére, szintén fertőtlenítse a kezét.

Marton Zsolt váci püspök

Fejlesztés az online ügyintézésben

Mint azt bizonyára tapasztalták az elmúlt héten az online ügyintézési rendszerben a keresztelési bejelentőbe és a temetési bejelentőbe is bele került a születési illetve halotti anyakönyvi kivonat feltöltésének lehetősége.

Mivel többen jelezték, hogy ez nem mindenkinél áll rendelkezésre akkor, amikor az űrlapot beküldenék, ezért, ezek feltöltése kikerült az űrlapból. Így viszont regisztráció nélkül is elküldhetik ezeket az űrlapokat. Amennyiben egy adat kitöltésében bizonytalanok kérjük ezt is írják le, és utólagosan módosítjuk a helyes értékre.

Jelenleg az online szentmise intenció (szándék) előjegyzési rendszer, a Szent Miklós Közösségi Házba szállás foglalási rendszer, Esketési bejelentő, Online katekézis tanfolyam fejlesztése van folyamatban, viszont több olyan fejlesztési nehézség merül fel, ami szükségessé teheti továbbképzés elvégzését, komolyabb tanulmányokat ebben a témában, így türelmüket előre is köszönöm.

Tisztelettel Hulitka Róbert plébániai kormányzó, webmester

975/2020. sz. Dispozíciók

2020. március 23-i hatállyal Loborik Attilát jelenlegi szolgálati helyének meghagyása mellett, kineveztem kisterenyei (fília: Nemti) plébánia plébániaszervezőjévé valamint a II. János Pál pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola lelki vezetőjévé;

2020. március 23-i hatállyal Fekete Rolandot jelenlegi feladatai meghagyása mellett kineveztem kazári plébánia plébániai kormányzójává;

2020. március 23-i hatállyal felmentettem Moys Gábort a kazári és a kisterenyei (fília: Nemti) plébánia ellátása alól valamint a II. János Pál pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola lelki vezetői feladatai alól;

2020. március 23- i hatállyal Menyhárt János galgamácsai (fília: Vácegres, Váckisújfalu) plébániai kormányzót saját kérésére felmentettem szolgálata alól;

2020. március 23-i hatállyal kineveztem Moys Gábort galgamácsai (fília: Vácegres, Váckisújfalu) plébánia plébániai kormányzójává; 2020. június 15-i hatállyal felmentettem a galgamácsai plébánia, plébániai kormányzói feladatai alól és betegszabadságot engedélyeztem számára;

2020. március 31-től felmentettem Dr. Csáki Tibort az Egyházmegyei Katolikus Iskolák

Főhatósága (EKIF) főigazgatói feladatai alól;

2020. április 1-től kineveztem Selmeczi Zoltánt az Egyházmegyei Katolikus Iskolák

Főhatósága (EKIF) főigazgatójává;

2020. április 15-i hatállyal felmentettem Horváth Józsefet a dejtári plébánia ellátása alól és nyugállományba helyezem;

2020. április 15-i hatállyal, Luteránus Pétert minden eddigi feladata megtartása mellett, kineveztem a dejtári plébánia plébániai kormányzójává;

2020. április 23-i hatállyal kineveztem Varga Andrást, a Tanácsosok testületének tagjává; 2020. május 14-i hatállyal kineveztem Torma Zsolt Joelt, ifjúsági helyettes lelkésszé;

2020. június 15-i hatállyal Gyurkovics Istvánt minden eddigi feladata mellett kinevezem Galgamácsa plébánia moderátorává;

2020. július 1-i hatállyal kinevezem Less Józsefet Szendehely, Tereske, Tolmács, Rétség plébániák plébániai diakónusává;

2020. július 1-i hatállyal felmentettem Bakos Pétert Szendehely plébániaszervező diakónusi szolgálata alól, és 2020. június 15-i hatállyal kineveztem Galgamácsa plébánia plébániaszervező diakónusává;

2020. július 1-i hatállyal felmentettem Győry-Fáy Csabát szendehelyi moderátori szolgálata alól;

2020. július 1-i hatállyal felmentettem:

Pásztor Győzőt         a Dabasi Esperesi Kerület, esperesi feladatainak ellátása alól; Zahar Bélát  a Pásztói Esperesi Kerület, esperesi feladatainak ellátása alól; Rolik Róbertet a Váci Esperesi Kerület, esperesi feladatainak ellátása alól; Máthé Györgyöt       a Szolnoki Esperesi Kerület, esperesi feladatainak ellátása alól; Baffi Istvánt         a Hatvani Esperesi Kerület esperesi feladatainak ellátása alól; Tóth Andrást                     a Nagykátai Esperesi Kerület esperesi feladatainak ellátása alól.

2020. július 1-i hatállyal kineveztem:

Ország Tibor t          a Dabasi Esperesi Kerület esperesévé, Marti Józsefet a Pásztói Esperesi Kerület esperesévé, Molnár Zsoltot         a Váci Esperesi Kerület esperesévé, Lédeczi Dénest       a Szolnoki Esperesi Kerület esperesévé, Palya Jánost                        a Hatvani Esperesi Kerület esperesévé, Dr. Lengyel Zsoltot a Nagykátai Esperesi Kerület esperesévé.

2020. szeptember 1-i hatállyal felmentettem:

Tóth Ferencet           az Érsekvadkerti Esperesi Kerület, esperesi feladatainak ellátása alól; 2020. július 1-i hatállyal kineveztem Szendehely oldallagos ellátására plébániai kormányzóként;

2020. szeptember 1-i hatállyal kineveztem:

Máthé Györgyöt       az Érsekvadkerti Esperesi Kerület esperesévé.

2020. augusztus 1-i hatállyal:

Dr. Varga Lajost felmentettem Vác-Alsóváros és Kosd plébániák ellátása alól;

Görbe Józsefet felmentettem Csömör és Kistarcsa plébániák ellátása alól, és kineveztem Vác-Alsóváros és Vác-Felsőváros plébániák plébánosává;

Kovács Györgyöt kineveztem Vác-Alsóváros és Vác-Felsőváros plébániák káplánjává;

Pető Gábort felmentettem Kakucs, Inárcs plébániák és Alsónémedi moderátori szolgálat ellátása alól, és kineveztem Kistarcsa, Kerepes plébániák plébánosává, és Csömör plébánia plébániai kormányzójává;

Vukovich Mártont felmentettem Kakucs, Inárcs kápláni szolgálata alól, és kineveztem Kistarcsa, Kerepes és Csömör káplánjává;

Kelemen Zoltánt felmentettem Kemence, Bernecebaráti és Hont plébániai kormányzói szolgálata alól, és kineveztem Kakucs plébánia plébánosává, Inárcs és Alsónémedi plébániák plébániai kormányzójává;

Fazekas Gábort kineveztem Alsónémedi, Inárcs és Kakucs plébániák plébániai diakónusává;

Szabó Józsefet kineveztem Kemence, Bernecebaráti és Hont plébániák plébániai kormányzójává;

Dr. Csáki Tibort felmentettem Vác-Felsőváros plébánia ellátása alól, és kineveztem Nagymaros plébánosává és Zebegény plébániai kormányzójává;

Ondi Alexet kineveztem Nagymaros diakónusává;

Gáspár Istvánt felmentettem Nagymaros és Zebegény plébániák ellátása alól, és kineveztem Szolnok-Belváros plébánosává, Szolnok-Vár és Szolnok-Szandaszőlős plébániai kormányzójává, valamint Jászkarajenő moderátorává;

Máthé Györgyöt felmentettem Szolnok-Belváros, Szolnok-Vár, Cibakháza és Tiszakürt plébániák ellátása alól, Csépa, Szelevény, Tószeg, Tiszavárkony, Tiszaföldvár moderátori szolgálata alól, és kineveztem Érsekvadkert plébánia plébánosává;

Kovács Józsefet felmentettem Vác-Alsóváros kisegítő lelkészi szolgálata alól, és kineveztem Érsekvadkert plébánia kisegítő lelkészévé;

Lukács Andrást felmentettem Érsekvadkert plébánia ellátása alól, és nyugállományba helyeztem;

Dr. Farkas Lászlót felmentettem Hatvan-Új plébánia ellátása alól, és kineveztem Dunakeszi-

Fő, Dunakeszi-Alag plébániák plébánosává;

Balázs Andrást felmentettem Karancskeszi, Litke plébániák ellátása alól, és kineveztem Dunakeszi-Fő, Dunakeszi-Alag plébániák plébános helyettesévé;

Kecskés Attilát felmentettem Dunakeszi-Alag plébánia ellátása alól, és kineveztem Hatvan- Új plébánia plébánosává;

Bezák Tamást felmentettem Szob plébánia ellátása alól, Vámosmikola moderátori szolgálata alól, és kineveztem Vác-Deákvár plébánia plébánosává és Rád plébánia plébániai kormányzójává;

Medgyes Tibort minden eddigi feladata megtartása mellett, kineveztem Szob plébánia

plébániaszervező diakónusává;

Rolik Róbertet felmentettem Vác-Deákvár és Rád plébániák ellátása alól, és kineveztem Veresegyház plébánia plébánosává, Erdőkertes plébánia plébániai kormányzójává és Őrbottyán moderátorává;

Molnár Zsoltot felmentettem Veresegyház és Erdőkertes plébániák ellátása alól, Őrbottyán moderátori szolgálata alól, és kineveztem Kosd plébánosává;

Izrael Pált felmentettem Letkés plébániai kormányzói feladata alól, és kineveztem ugyanezen plébánia plébánosává valamint Vámosmikola moderátorává;

Skravanek Gábort felmentettem Gomba, Tápiósáp és Úri plébániák, valamint Tápióság moderátori szolgálata alól, és kineveztem Üllő plébánia plébánosává, Mende plébánia plébániai kormányzójává;

Kovács Kornélt felmentettem Üllő és Mende plébániák ellátása alól, és kineveztem Őrhalom,

Nógrádmarcal, Hugyag, Csitár plébániák plébániai kormányzójává;

Horváth Bertalant felmentettem Őrhalom, Nógrádmarcal, Hugyag és Csitár plébániák ellátása alól, és kineveztem Úri, Gomba és Tápiósáp plébániák plébániai kormányzójává;

Palya Jánost eddigi feladatai meghagyása mellett kineveztem Kartal és Verseg plébániák plébániai kormányzójává;

Ország Tibort kineveztem Dabas-Sári plébániai kormányzójává;

Molnár Pétert kineveztem Törtel plébánia plébániai kormányzójává;

Virágh Józsefet felmentettem Pilis és Dánszentmiklós plébániák ellátása alól, és kineveztem

Gyömrő plébánia plébánosává;

Dóka Tamást felmentettem Gyömrő plébánia ellátása alól, és kineveztem Pilis plébánia plébánosává, Dánszentmiklós plébánia plébániai kormányzójává;

Berta Lászlót felmentettem Nagyoroszi, Borsosberény, Patak plébániák ellátása alól, és kineveztem Pécel plébánia plébánosává;

Burger Ferencet felmentettem Pécel plébánia ellátása alól, és kinevezem Nagyoroszi plébánia plébánosává, Borsosberény és Patak plébániák plébániai kormányzójává;

Kovácsik Antalt kineveztem Csépa, Szelevény plébániák plébániaszervező diakónusává;

Vodnák Józsefet kineveztem Csépa, Szelevény plébániák kisegítő lelkészévé;

Mészáros Csabát felmentettem Göd-Alsó és Göd-Felső plébániák ellátása alól, és kineveztem Pásztó plébánia plébánosává, Mátraszőlős, Szurdokpüspöki, Jobbágyi, Csécse és Ecseg plébániák plébániai kormányzójává;

Simon Gáspár Balázst felmentettem Vác-Alsóváros és Kosd kápláni szolgálata alól és kineveztem Pásztó, Mátraszőlős, Szurdokpüspöki, Jobbágyi, Csécse és Ecseg plébániák káplánjává;

Zahar Bélát felmentettem Pásztó, Mátraszőlős, Szurdokpüspöki, Jobbágyi, Csécse, Ecseg plébániák ellátása alól és kineveztem Galgahévíz plébánia plébánosává;

Dr. Lovassy Attilát felmentettem Dunakeszi-Főplébánia ellátása alól;

Krzysztof Miklusiakot SDS felmentettem Galgahévíz plébánia ellátása alól és kineveztem Göd-Felső és Göd-Alsó plébániák plébániai kormányzójává;

Dr. Mike Róbertet felmentettem Ludányhalászi és Nógrádszakál plébániák ellátása alól és kineveztem Tápiószentmárton plébánia plébánosává, Tápióság plébánia plébániai kormányzójává;

Kantár Norbertet felmentettem Pásztó, Mátraszőlős, Szurdokpüspöki, Jobbágyi, Csécse és Ecseg kápláni szolgálata alól, és kineveztem Ludányhalászi, Nógrádszakál és Endrefalva plébániák plébániai kormányzójává;

Kómár Istvánt minden eddigi feladata megtartása mellett felmentettem Szolnok- Szandaszőlős plébánia plébániai kormányzói feladata alól, valamint Jászkarajenő plébánia moderátori szolgálata alól, és kineveztem Rákóczifalva plébánosává, Csépa, Szelevény és Tiszaföldvár plébániák moderátorává;

Lédeczi Dénest minden eddigi feladata megtartása mellett kineveztem Tószeg, Tiszavárkony plébániák moderátorává;

Krizsán Zoltánt minden eddigi feladata megtartása mellett kineveztem Karancskeszi és Litke plébániák plébániai kormányzójává;

Kardos Barnabást OFM a tartományfőnök kérésére, felmentettem Szécsény Ferences Plébánia plébánosi feladatai ellátása alól;

Posztós Eriket OFM a tartományfőnök kérésére, kineveztem Szécsény Ferences Plébánia plébánosává;

Kocsis Lászlót felmentettem Tápióság plébániaszervezői feladatai alól;

Tóth Andrást felmentettem Tápiószentmárton plébánia plébániai kormányzói feladatai alól;

Varga Tamást felmentettem Cibakháza és Tiszakürt kápláni feladatai alól, és kineveztem ugyanazon plébániák plébániai kormányzójává;

Udvardy László Istvánt kállói kisegítő lelkészi feladata meghagyása mellett felmentettem Vác-Alsóváros kápláni szolgálata alól;

Kovács Zsoltot felmentettem Balassagyarmat-Főplébánia kápláni szolgálata alól, és Rómába küldtem tanulmányai folytatására;

Tamási Józsefet felmentettem Kartal és Verseg plébániák ellátása alól, és nyugállományba helyeztem;

Pásztor Győzőt felmentettem Dabas-Sári plébánia ellátása alól és nyugállományba helyeztem;

Sajtos Józsefet felmentettem Törtel plébánia ellátása alól és nyugállományba helyeztem; Frajna Andrást felmentettem Kerepes plébánia ellátása alól és nyugállományba helyeztem; Antal Andrást felmentettem Csépa és Szelevény plébániák plébániaszervező diakónusi

szolgálata alól.

Vác, 2020. június 11.

+ Zsolt püspök