HIRDETÉSEK

Megszűnik a rezsicsökkentés a templomaink számára

Magyarország Kormánya a 217/2022-es Kormányrendelet értelmében megszüntette a rezsicsökkentés lehetőségét az egyházak és az önkormányzatok számára is, így azt 2022. július 1-től kezdve az úgynevezett egyetemes szolgáltatás segítségével csak a lakosság és a kisvállalkozók vehetik igénybe. Templomaink, közösségi tereink, kápolnáink, ravatalozóink így nem vehetik igénybe a továbbiakban a kedvezőbb elektromos áram, gáz, víz, internet, szemétszállítás stb. díjait. Rengeteg időráfordítással az úgynevezett „végső menedék” lehetőségével éltünk, hogy mégis csökkentsük a közüzemi díjainkat, de már most látható a drágulás mértéke.

Egy egyszerű példával élve: Becskei Plébánia és templom esetében eddig fizettünk: 12.134 Ft-ot havonta, mivel 11,96 Ft/kW áron adta eddig a szolgáltató az áramot. 2022.07.01-től még a kedvezményes végső menedékes tarifa is ezután 106,17 Ft/kWh-ra emelkedik, vagyis 8,87-szeresére, durván a kilencszeresére, vagyis havi kb. 107.714 Ft-ra havonta. A Berceli templom esetében: havi 17.600 Ft-ról havi körülbelül 156.112 Ft-ra, a Galgagutai Templom esetében havi 5.788 Ft-ról körülbelül havi 51.339 Ft-ra, a Nógrádkövesdi Templom esetében havi 4.590 Ft-ról körülbelül havi 40.713 Ft-ra, a Szécsénkei Templom esetében havi 3.092 Ft-ról körülbelül havi 27.426 Ft-ra.

A gázszolgáltatásnál eddig a Galgagutai templomra fizettünk havonta 27.224 Ft-ot, mert az alapdíj 1026 Ft volt, ami 2022.07.01-től 12.312 Ft-ra melekedik, és a fogyasztásért eddig 3,1010 Ft/MJ -t fizettünk, ami most 13,17 Ft/MJ-ra, vagyis 4,24-szeresére emelkedik, így körülbelül havonta 123.391 Ft-ot, a Nógrádkövesdi Templom esetében havi körülbelül 50.902 Ft-ot kell majd fizetnünk. Volt olyan hidegebb telünk, amikor télen Nógrádkövesden 40ezer, Galgagután 50ezer forint körül fizettünk gázt.

A villanyt, gázt, vízdíjat stb. minden egyházközség a perselypénzből, a hívek adományaiból, önkéntes hozzájárulásokból, és bérleti díjakból fizeti. Vagyis NEM az állam fizeti, NEM ingyenes és NEM az egyházmegye fizeti.

Sürgős lépéseket kell tehát tennünk.

Egyrészről spórolnunk kell azon, hogy kevésbé tudunk majd befűteni, minden lámpát felkapcsolni a templomban stb. másfelől új bevételi forrásokat kell bevezetnünk.

Bérbeadandó helyiségeink

Kiadásra kínáljuk Bercelen a Szent Miklós Közösségi Házzal szemben az udvaron található kis épületet, ami kisebb családi házként is működhet némi ráfordítás után (egy részét a tanárnéni használja, mert úgy tudja, hogy az övé, de a földhivatali nyilvántartás szerint ez nem így van.)

Kiadásra kínáljuk a Nógrádkövesdi Templom közösségi ház részét, melynek emeletén konyha, fürdőszoba, hálószoba van kialakítva.

Kiadásra kínáljuk a Galgagutai Templom kisszoba részét egy konyha-fürdőszoba és lakószoba részét feltehetően csak időszakosan és főleg a téli időszakban.

Kiadásra kínáljuk a Becskei Plébánia Szent Ágnes Közösségi Ház részét, ami lakóházzá alakítható.

Sírhelymegváltási díjak

Marton Zsolt megyéspüspök atya döntött arról, hogy 2023. január 1-től minden egyházi tulajdonban lévő temetőt a Váci Egyházmegyei Temetőfenntartó Kft. fog átvenni és üzemeltetni. A Kft. közzétette a minimális sírhelymegváltási díjakat, ami egyes sírhelynél 50.000 Ft, kettes sírhelynél 100.000 Ft, hármas sírhelynél 150.000 Ft lesz 25 évre, vagyis síronként évi 2.000 Ft. Egyes temetőinkben ennek díjai változhatnak, amiket a Váci Egyházmegyei Temetőfenntartó Kft. fog meghatározni. A sírhelyekre vonatkozó jogszabályokról minden ember tájékozódhat, mert azok úgy mint, minden magyar jogszabály nyilvánosak.

Jelenleg a szerződés előkészítési állapota zajlik.

A plébánia és a Váci Egyházmegyei Temetőfenntartó Kft.-vel kötött szerződéskötésig a sírhelyek megváltása szünetel.

https://drive.google.com/file/d/1Rh6CT087Bl5zG0nNHObbYf7B54vDMpTo/view?usp=sharing

Első felszólítás kulcshasználattal kapcsolatban

Kérjük azokat, hogy akik a kulcshasználati nyilatkozatukat még nem töltötték ki, vagy hiányosan töltötték ki (pl. kihagyták az adóazonosító jelet) ezt legkésőbb 2022. július 17-ig pótolják. A Vodafone Magyarország jelezte, hogy a Becskei templomtoronyban lévő eszközeit hétfőn ellenőrzi. Vagyonvédelmi okokból szükségessé vált biztonsági zónák kialakítása, és biztonsági kamerarendszerek kiépítése is, így az új kulcsokat a bejövő nyilatkozatok alapján fogjuk kiadni. Az illetéktelen kulcshasználatot a törvény is bünteti. Nógrádkövesden a templomban és Bercelen a Szent Miklós Közösségi Házban már beüzemelésre kerültek a kamera rendszerek, reméljük többi templomunk is követi a jó példát.

Egyházadó a jövedelem 1%-a

Felhívjuk a hívek figyelmét, hogy az önkéntes hozzájárulás minimális összege csak 2022. március 31-ig volt teljesíthető a régebbi kedvezményes díjjal. Aki nem a teljes összeget fizette be, ezt még az idén kiegészítheti. Isten fizesse meg mindenki legkisebb adományát.

Liturgikus tér megőrzése

Újra fel kell rá hívnunk a figyelmet, hogy a templom berendezési tárgyait kereszteket, oltár stb. csak az illetékes lelkipásztor engedélyével szabad mozgatni. Már 2016-ban és 2018-ban is felhívtuk rá a figyelmet, hogy a terítők rögzítésére TILOS rajzszöget használni. Oltáraink, szószékeink sok esetben jelentős, több százezres értékeket képviselnek, így ezekbe bármit beszúrni szándékos rongálásnak minősül. Használjunk kétoldalas ragasztót. Őrizzük meg az utókornak értékeinket! Nógrádkövesden méltó magasságú ambóra lett cserélve a korábbi felolvasó állvány, Szécsénkén esperes úr is többször jelezte már, hogy az ambó normál magasságúra emelése szükségessé vált.

Belső ellenőrzés gyermekekkel foglalkozó munkatársink számára

Mivel a sajtóban komoly botrányokat kavar a Böjte Csaba atya által fenntartott intézetekben a gyermekbántalmazás kérdése, ezért az egyházközségeinkben megelőző belső ellenőrzést tartunk a gyermekekkel foglalkozó munkatársak körében. A leghatározottabban elutasítunk mindenféle fizikai és lelki bántalmazást és feladatunk a gyermekek védelmezése, egészséges szellemi és lelki fejlődésük biztosítása.

Felnőtt asszisztencia és ministráns program

Az idén még több püspöklátogatás áll előttünk, így szükségessé válta a méltó asszisztencia előmodítása. Felnőtt asszisztenciára várjuk azon felnőtt férfiak jelentkezését, akik voltak már bérmálkozók, és a 16 életévüket betöltötték, és szívesen szolgálnának a szentmiséken. Ministránsok jelentkezését is várjuk, olyan fiatal fiúk és lányok, akik 8. életévüket betöltötték, de még nem múltak el 20 évesek. Reméljük, hogy a Veni Sancte szentmisére több gyermek érkezik majd, mint a Te Deumra.

Rózsafüzér Társulatok megújítása

Sajnos megint szükségessé vált a Rózsafüzér Bokrok összerendezése több okból is. Több tagunkat sajnos eltemettük, és így nem minden bokor teljes. Továbbá a Rózsafüzér Világosság titkok imádkozása sem minden bokorban lett bevezetve így ezt is pótolnunk kell. Becskén az elhunyt tagokért szokott rendszeresen intenció lenni, máshol nem, így ezt is szorgalmazni kell és legfőképpen pedig új tagok toborzását.

Bercelre sekrestyést, illetve takarítót keresünk

Bercelre keresünk sekrestyést, aki a sekrestyési feladatok ellátásában segítene. Feleadatok a Sekrestyések kézikönyve szerint. Illetve a Szent Miklós Közösségi Házba keresünk takarító munkatársat.

Berceli szavazás eredménye

A berceli fehér kereszt felújításával kapcsolban az alábbi eredmény született:

Eredeti felújítása: 2 szavazat

Új homokkő kifaragása: 22 szavazat

Új gránit vagy márvány kifaragása: 49 szavazat.

A szavazás érvényes volt.

Nyilvános szentmisék

2021.04.17-től újra lesznek nyilvános szentmisék templomainkban. A járványhelyzet komolyságát figyelembe véve, a párhuzamos miseidőpontok helyett a becskei plébánia területén előesti szentmiséket tartunk.

Imaórákra és liturgiákra is lehetőség lesz az alábbiak betartása melett.

A templomainkba belépve érintésmentes hőmérős szűrővizsgálatot végzünk, és a 37,5 fölötti hőemelkedés esetén megkérjük a hívőt, hogy templomtéren kívül várakozzon.

A templomtérben az FFP2 vagy KN95 vagy FFP3 maszk használata az irányelv, mivel a jelenlegi legjellemzőbb brit vírusvariáns a levegővel terjed. Egy orvosi maszk, normál varrott szövetmaszk hatékonysága helytelenül hordva (tehát ha nem fedi teljesen az orrot és a szájat) 5-10%-ban képes szűrni, helyesen horva ha szorosan illeszkedik az arcra 40-60%-ban képes szűrni, egy FFP2es vagy KN95-ös maszk 95%-ban képes szűrni, egy FFP3-as maszk 99%-ban képes szűrni a levegőt.

Vegyük komolyan a kézfertőtlenítést a templomba való belépéskor és áldozás előtt.

Templomon belül az előirányozott védőtávolság 2 méter a nem egy háztartásban élők között.

A szertartások alatt az ablakokat és ajtókat lehetőség szerint kinyitjuk, és a szertartások után ózonos fertőtlenítést végzünk.

A szertartásokat egyszerű formában, röviden, az ének mellőzésével végezzük.

A szentmise utáni csoportosulás szabadtéren, és 2-3 méteres védőtávolsággal megengedett.

Amennyiben valaki a fentieket nem tartja be, nem csak lehetőség van rászólni az illetőre, hanem ez erkölcsi kötezettségünk is, a renitens életének és mások életének megóvása érdekében is.

A jelenlegi járványhelyzet következtében a halálveszély fönnáll, ezért a keresztelések esetében maximális rugalmasságot biztosítunk. A kereszteléseken a gyermeken kívül a két szülő és a keresztszülők vehetnek részt.

Online ügyintézés: bercel.vaciegyhazmegye.hu / Ügyintézés menüpont alatt.

Misék:

2021.04.17. szombat 16:30 Szécsénke

2021.04.18. vasárnap 08:30 Bercel

10:30 Galgaguta

12:00 Nógrádkövesd

2021.04.19. hétfő 17:00 Vanyarc

Járványügyi rendelkezések a Váci Egyházmegyében, 2021. április 9.

Figyelembe véve a járványhelyzetet és ezzel összefüggésben az állami rendelkezések változását, összhangban más egyházmegyékkel, különösen a szomszédos Esztergom-Budapesti Főegyházmegyével és az Egri Főegyházmegyével a Váci Egyházmegyére a következő rendelkezéseket hozom:

1. 2021. április 17., szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket.

2. Továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás.

3. Az MKPK március 5-ei egyhangú határozata (521/2021) szerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés további intézkedésig érvényben marad.

4. Templomainkon kívül, plébániáinkon és az oktatási, szociális, egészségügyi és más intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt, és legyünk figyelemmel az általuk kiadott általános irányelvekre.

5. Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a koronavírus-betegség bármilyen tünetét észleli magán vagy családján, az maradjon távol a liturgikus közösségtől.

Vác, 2021. április 9.


Marton Zsolt

 váci püspök

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

Kedves Testvérek!

A világjárvány sok mindent átírt az életünkben. Az elmúlt esztendőben a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést éppen megkezdtük, de a vírus elleni védekezés miatt a templomaink bezártak, így csak részben tudtuk megvalósítani.

A világjárvány veszélye, a terjedéséről szóló híradások és az ismeretlentől való félelem sokakat megrémisztett és a távolságtartó előírások egy esztendővel ezelőtt az otthonainkba kényszerítettek bennünket. Gazdasági nehézségeket is hozott magával a járványveszély, munkahelyek szűntek meg és sokakat a létbizonytalanság rémképe is fenyeget.

Idén újra meghirdetjük a nagyböjti irgalmasság gyakorlásának az ősegyházi hagyományát, amikor arra biztatjuk a híveket, hogy hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára és tegyék a templomban az erre kijelölt helyre.

A világjárvány következményeként családok kerültek nehéz helyzetbe, akiknek a Katolikus Karitász, mint az Egyházunk hivatalos segélyszervezete – igyekezett segítő kezet nyújtani. A karitász munkatársai, önkéntesei és alkalmi segítői is bekopogtak a családok, az idősek ajtaján és segítettek abban és úgy, amire éppen szükség volt. Gondoskodás indult el a bátrak lelkéből, ami egy nagy szeretetteljes összefogássá vált.

Sajnos még nincs vége a járványveszélynek, de a templomainkban megtalálhatjuk a személyes találkozást az Úrral, ami reményt, erőt és bátorságot ad nekünk. Tanúságtételünkben most a hit-remény-szeretet sorrendje megfordul: a szolgáló szeretettel erősítjük a Gondviselésben való reményt, ami feléleszti az emberekben az Istenben való hitet, aki szeret bennünket és megszabadít a világjárványtól.

Ennek a szeretetnek a jele az a nagyböjti alamizsna is, amit összegyűjtünk.  A szokásos módon, az idén jubiláló – alapításának 90. és újjászervezésének 30. évfordulóját ünneplő – Katolikus Karitász munkatársai juttatják majd el a családokhoz az adományaikat. Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten tartósélelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 7-től 14-ig.

A világjárvány olyan számunkra, mint a keresztút, aminek minden állomása nehéz mind testileg, mind lelkileg. Jézus keresztútján is ott álltak azok az emberek, akik segítették, megosztották a testi-lelki terhet. Ma is már egy esztendeje ott állnak segítő emberek a vírusveszély keresztútja mellett: orvosok, ápolók, mentősök, egészségügyi dolgozók, a karitász munkatársai és még sok névtelen segítő, akik úgy érzik, hogy az a kötelességük, hogy most mások baján segítsenek. Mi is csatlakozhatunk a segítő adományainkkal ezen hősök csapatához, lehetünk Cirenei Simonok és Veronikák, akik a szeretetünkkel erősíthetjük embertársainkban a reményt és a hitet.

Ferenc pápa az idei nagyböjti üzenetében így tanít bennünket:

A böjt, az ima és az alamizsna Jézus tanítása szerint (vö. Mt 6,1–18) megtérésünk feltételei és kifejezőeszközei. A szegénység és az önmegtagadás útja (a böjt), a megsebzett emberre való odafigyelés és a róla való szeretetteljes gondoskodás (az alamizsna), és az Atyával folytatott gyermeki párbeszéd (az ima) lehetővé teszi az őszinte hit, az élő remény és a tevékeny szeretet megvalósulását.

…. A nagyböjt reménnyel való megélése annak átérzését jelenti, hogy Jézus Krisztusban tanúi vagyunk az új korszaknak, amikor Isten „újjáteremt mindent” (vö. Jel 21,1–6). Azt jelenti, hogy megkapjuk Krisztus reményét, aki életét adja a kereszten, és akit Isten harmadnapra feltámaszt, és hogy „mindig készen állunk arra, hogy bárkinek megfeleljünk, aki a [bennünk élő] remény indoklását kéri [tőlünk]” (1Pét 3,15).

A szeretet nagyböjtjének megélése azt jelenti, hogy gondját viseljük azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt szenvednek, elhagyottnak érzik magukat vagy aggódnak. A jövő miatti nagy bizonytalanság idején, ha emlékezetünkbe idézzük, amit az Úr az ő Szolgájának mondott: „Ne félj, mert megváltottalak” (Iz 43,1), szeretetünkkel bizalmat közvetítünk és megéreztetjük velük, hogy Isten gyermekeiként szereti őket.

…Csak a szeretet által átformált, a másik ember méltóságát felismerő látásmóddal lehet a szegényeket mérhetetlen méltóságukban elismerni és megbecsülni, saját életstílusukban és kultúrájukban tiszteletben tartani, és így a társadalomba valóban integrálni” (FT, 187).”

Kedves Testvérek!

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megvalósulásának az évében fontos tanúságtétel számunkra, hogy annak a Jézusnak a nevében tegyünk jót az emberekkel, aki a kenyeret megszaporította és az éhező embereket jóllakatta. A kenyér színében, az Oltáriszentségben bennünket is táplál, ami arra késztessen mindnyájunkat, hogy tegyünk tanúságot az irgalmas szeretetről adományainkkal. Húsvét ünnepére juttatjuk el az élelmiszercsomagokat a családokhoz, akik ezekben megérezhetik Isten gondviselő szeretetét. Ezzel is mutassuk meg a világnak Húsvét örömét

A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

„1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat.

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

Kelt: Budapest, 2021. nagyböjt 2. vasárnapján

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Kérjük felolvasni február 28-án, nagyböjt 2. vasárnapján minden szentmisén.

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN

A járványhelyzet kedvezőtlen alakulása miatt a Váci Egyházmegyében 2020. november 11-től
az alábbi rendelkezések lépnek hatályba.
Bármilyen egyházi szertartás, esemény, ügyintézés stb. csak a kijárási tilalmon kívüli
időpontban (reggel 5 és este 8 óra között) tartható. Fontos, különösen este, hogy a
szertartásokról, illetve más alkalmakról a híveknek legyen elég ideje hazaérni.
Elmaradnak a bérmálások és az ünnepélyes püspöki búcsúi szentmisék. Az elmaradó
bérmálásokra a járványhelyzet elmúltával kerül sor.
Nyilvános szentmise (igeliturgia, zsolozsma) továbbra is tartható, a betegek szentsége
kiszolgáltatható, betegek otthoni és kórházi áldoztatása megengedett (kivéve, ha a kórházi
rendelkezések tiltják).
Temetésen legfeljebb 50 fő vehet részt.
Esküvők, keresztelők csak a legszűkebb családi körben, az állami előírások megtartásával
tarthatók.
A plébániai oktatások és közösségi összejövetelek csak online formában tarthatók.
Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során kiemelt figyelmet kell
fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a
kézfertőtlenítésre. Egy helyiségben csak annyian tartózkodjanak, ahányan a biztonságos
távolságtartás figyelembe vételével oda beférnek. A szertartások és más alkalmak során
lehetőleg kerüljük az éneklést.
Kérem, hogy aki betegnek érzi magát, forduljon orvoshoz, és ne menjen közösségbe!
Mentesülnek a vasárnapi szentmiselátogatás kötelezettsége alól az idősebb, veszélyeztetett,
illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, jogosan félnek a
közösségben való megjelenéstől, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel
laknak együtt vagy hatósági karanténban vannak. A felmentés vonatkozik mindazokra is, akik
úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában (CIC

 1. k. 1. §., 1245. k.).
  Nyomatékosan kérem a felelős lelkipásztorokat és a szertartást vezető szolgálattevőket, hogy
  folyamatosan kísérjék figyelemmel, valamint tartsák, illetve tartassák be az aktuális hatósági
  előírásokat!
  Arra hívok mindenkit, hogy imádkozzunk a járványban megbetegedettekért, az orvosokért,
  ápolókért, mindazokért, akik munkájukkal a járvány ellen küzdenek, valamint az elhunytakért
  és gyászoló hozzátartozóikért.
  Vác, 2020. november 10.
  Marton Zsolt s. k.
  váci püspök

Járványügi intézkedés a Galgagutai Egyházközség területén

A rám bízottakért való felelősségtől vezetve a Galgaguta területén kialakult nagyobb járványügi kockázat miatt a nyilvános szentmisék a helyzet javulásáig a galgagutai Isteni Irgalmasság templomban elmaradnak. Marton Zsolt váci püspök 2020. október 16-án kelt 1715/2020 számú engedélyével az 1245. kánon alapján felmentést adott a galgagutai lakóhellyel rendelkező hívek részére a vasárnapi szentmisén való személyes részvétel alól. Püspök atya döntése értelmében a hívek az online szentmise közvetítésbe kapcsolódjanak bele, amely vasárnap 10:30-tól a becskei templomból lesz közvetítve. Gyakorlatban tehát a személyes részvétel nem kötelező, a szentmisébe online (http://facebook.com/ertekkereso) kell bekapcsolódni. A nem galgagutai lakóhellyel rendelkezőkre ez a felmentés nem vonatkozik. Bercel plébánosaként továbbra is a maximális elővigyázatosság mellett foglalok állást, így a szabadtéren tartott temetéseken is kötelező az orrot és szájat teljesen eltakaró arcmaszk használata, és a minimum 1,5 méteres távolság tartása. Beteg testvéreinkkel legyünk toleránsak, tegyünk meg mindent mielőbbi felépülésükért, és imádkozzunk értük. Amennyiben egy beteg állapota súlyosabbra fordul, és szeretné, hogy a betegek kenetével őt megerősítse pap, időben hívják a plébánost a mobilszámán, ami minden templomi értesítő alján is megtalálható: 06 30 455 3287.

Bercel, 2020. október 16.

Hulitka Róbert

bercel plébánosa